godło Polski
PL EN

Choroby zawodowe

ZAPADALNOŚĆ NA CHOROBY ZAWODOWE W GÓRNICTWIE*

* Dane według Instytutu Medycyny Pracy

Więcej informacji na temat chorób zawodowych w górnictwie można znaleźć w dokumencie
„Stan bezpieczeństwa i higieny pracy w górnictwie”.

GÓRNICTWO WĘGLA

  2015 2016 2017 2018 2019
Pylice płuc 234 393 203 158 221
Trwały ubytek słuchu 15 20 13 14 4
Zespół wibracyjny 5 6 1 2 0
Przewlekłe zapalenie oskrzeli 3 2 1 1 0
Inne choroby zawodowe 15 13 6 7 5
RAZEM 272
434
224
182 230

GÓRNICTWO RUD METALI

  2015 2016 2017 2018 2019
Pylice płuc 2 3 2 2 3
Trwały ubytek słuchu 2 2 5 5 2
Zespół wibracyjny 0 0 0 0 0
Przewlekłe zapalenie oskrzeli 0 0 0 0 0
Inne choroby zawodowe 3 1 0 1 0
RAZEM 7 6 7 8 5

WYDOBYCIE ROPY I GAZU

  2015 2016 2017 2018 2019
Pylice płuc 0 0 0 0 0
Trwały ubytek słuchu 0 1 0 1 0
Zespół wibracyjny 0 0 0 0 0
Przewlekłe zapalenie oskrzeli 0 0 0 0 0
Inne choroby zawodowe 0 0 1 0 3
RAZEM 0
1
1
1 3

POZOSTAŁE GÓRNICTWO

  2015 2016 2017 2018 2019
Pylice płuc 41 43 46 55 58
Trwały ubytek słuchu 6 4 5 3 1
Zespół wibracyjny 0 0 3 1 1
Przewlekłe zapalenie oskrzeli 0 0 0 0 0
Inne choroby zawodowe 0 0 2 4 2
RAZEM 47
47 56 63
62

OGÓŁEM GÓRNICTWO

  2015 2016 2017 2018 2019
Pylice płuc 277 439 251 215 282
Trwały ubytek słuchu 23 27 23 23 7
Zespół wibracyjny 5 6 4 3 1
Przewlekłe zapalenie oskrzeli 3 2 1 1 0
Inne choroby zawodowe 18 14 9 12 10
RAZEM 326 488 288 254 300
do góry