godło Polski
PL EN
Strona główna/O nas/Tablica informacyjna

Tablica informacyjna

Przedsięwzięcia w toku

"Inwentaryzacja wyrobisk górniczych mających połączenie z powierzchnią, w rejonach zlikwidowanych kopalń rud metali kolorowych"

Umowa Nr 146/2018/Wn-12/KO-NT-BD/D z dn. 04.07.2018 r.

WARTOŚĆ PRZEDSIĘWZIĘCIA

DOTACJA NFOŚiGW: 

 

934.800,00 PLN

934.800,00 PLN

 
 
Dofinansowano ze środków Narodowego Funduszu

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

 

 
 

Przedsięwzięcia zakończone

Przedsięwzięcie Nr 150/2018/Wn-12/KO-nt-po/D z dnia 09.07.2018 r. „Doposażenie organów nadzoru górniczego w sprzęt służący do monitorowania eksploatacji kopalin”

 o wartości 328.991,52 zł zostało zrealizowane w roku 2019 przy wsparciu finansowym z NFOŚiGW

                                              Dofinansowano ze środków Narodowego Funduszu

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

 

Przedsięwzięcie Nr 182/2016/Wn12/KO-nt-bd/D z dn. 07.11.2016r. „Inwentaryzacja wyrobisk górniczych mających połączenie z powierzchnią, znajdujących się na obszarach pozostałych zlikwidowanych kopalń węgla kamiennego na terenie Górnośląskiego Zagłębia Węglowego”

o wartości 605.971,80 zł zostało zrealizowane w latach 2017-2018 przy wsparciu finansowym z NFOŚiGW

 

Dofinansowano ze środków Narodowego Funduszu

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

 

Przedsięwzięcie Nr 442/2014/Wn-12/KO-NT-BD/D z dn. 08.07.2014 r. "Inwentaryzacja wyrobisk górniczych mających połączenie z powierzchnią, znajdujących się na obszarach zlikwidowanych kopalń węgla kamiennego, barytu, rud metali kolorowych na terenie Dolnego Śląska"

 "

o wartości 676.500 PLN zostało zrealizowane w latach 2015-2016 przy wsparciu finansowym z NFOŚiGW

Dofinansowano ze środków Narodowego Funduszu

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Przedsięwzięcie Nr 2014/2015/Wn-12/KO-NT-PO/D z dn. 24.06.2015 r. "Doposażenie organów nadzoru górniczego w sprzęt służący do monitorowania eksploatacji kopalin"

o wartości 591.329,88 PLN zostało zrealizowane w roku 2016 przy wsparciu finansowym z NFOŚiGW

Dofinansowano ze środków Narodowego Funduszu

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Wyższy Urząd Górniczy

Przedsięwzięcie Nr 351/2014/Wn-12/KO-NT-PO/D z dn. 18.06.2014 r. "Doposażenie organów nadzoru górniczego w sprzęt służący do monitorowania eksploatacji kopalin"

o wartości 141.500 PLN zostało zrealizowane w roku 2015 przy wsparciu finansowym z NFOŚiGW

Dofinansowano ze środków Narodowego Funduszu

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Wyższy Urząd Górniczy

Przedsięwzięcie Nr 524/2012/Wn-12/KO-cz/D z dn. 23.07.2012 r. Wydanie 24 kolejnych numerów miesięcznika Wyższego Urzędu Górniczego "Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie"

o wartości 191.752,17 PLN zostało zrealizowane w latach 2013-2014 przy wsparciu finansowym z NFOŚiGW
Dofinansowano ze środków Narodowego Funduszu

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

Wyższy Urząd Górniczy
 

Przedsięwzięcie Nr 840/2013/Wn-12/KO-NT-PO/D z dn. 18.11.2013 r. "Doposażenie Archiwum Dokumentacji Mierniczo-Geologicznej w sprzęt niezbędny do gromadzenia i archiwizacji dokumentacji mierniczo-geologicznej zlikwidowanych zakładów górniczych oraz jej udostępniania"

o wartości 362.593,21 PLN zostało zrealizowane w roku 2014 przy wsparciu finansowym z NFOŚiGW

Dofinansowano ze środków Narodowego Funduszu

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Wyższy Urząd Górniczy
 

Przedsięwzięcie Nr 522/2012/Wn-12/KO-NT-BD/D z dn. 23.07.2012 r. "Inwentaryzacja wszystkich wyrobisk górniczych mających połączenie z powierzchnią znajdujących się na terenie zlikwidowanych kopalń węgla kamiennego Zagłębia Dąbrowskiego"

o wartości 796.679,61 PLN zostało zrealizowane w latach 2013-2014 przy wsparciu finansowym z NFOŚiGW

Dofinansowano ze środków Narodowego Funduszu

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Wyższy Urząd Górniczy
 

Przedsięwzięcie Nr 523/2012/Wn-12/KO-NT-PO/D z dn. 23.07.2012 r. "Doposażenie organów nadzoru górniczego w sprzęt służący do monitorowania eksploatacji kopalin"

o wartości 2.233.225,89 PLN zostało zrealizowane w roku 2014 przy wsparciu finansowym z NFOŚiGW

Dofinansowano ze środków Narodowego Funduszu

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Wyższy Urząd Górniczy
 

 Przedsięwzięcie Nr 697/2010/Wn-12/KO-NT-BD/D z dn. 22.12.2010 r. "Opracowanie metodyki oceny zagrożeń ze strony wyrobisk górniczych mających połączenie z powierzchnią, usytuowanych na terenach zlikwidowanych podziemnych zakładów górniczych"

o wartości 147.600,00 PLN zostało zrealizowane w roku 2011 przy wsparciu finansowym z NFOŚiGW
Dofinansowano ze środków Narodowego Funduszu

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Wyższy Urząd Górniczy
 

Przedsięwzięcie Nr 601/2010/Wn-12/KO-NT-PO/D z dn. 09.11.2010 r. "Doposażenie organów nadzoru górniczego w sprzętsłużący do monitorowania eksploatacji kopalin"

o wartości 308.679,05 PLN zostało zrealizowane w roku 2011 przy wsparciu finansowym z NFOŚiGW
Dofinansowano ze środków Narodowego Funduszu

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Wyższy Urząd Górniczy
 

Przedsięwzięcie Nr 534/2009/Wn-12/KO-NT-PO/D z dn. 22.10.2009 r. "Doposażenie organów nadzoru górniczego w sprzętsłużący do monitorowania eksploatacji kopalin"

o wartości 230.958,20 PLN zostało zrealizowane w roku 2010 przy wsparciu finansowym z NFOŚiGW
Dofinansowano ze środków Narodowego Funduszu

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
do góry