godło Polski
PL EN
Strona główna/O nas/WUG/Komisje/Stałe komisje eksperckie/Komisja Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie

Komisja Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie

Do zadań Komisji Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie należy przedstawianie Prezesowi Wyższego Urzędu Górniczego opinii, wniosków oraz propozycji dotyczących stanu bezpieczeństwa pracy w górnictwie, w szczególności w zakresie:

1) bezpieczeństwa i higieny pracy;

2) stosowania przepisów wydanych na podstawie art. 120 ust. 1, art. 120 ust. 2 albo art. 124 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2020 r. poz. 1064, 1339 i 2320 oraz z 2021 r. poz. 234);

3) zagadnień niewymienionych w pkt 1 i 2, istotnych dla bezpieczeństwa pracy w górnictwie, wskazanych przez Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego.

Przepisy wydane na podstawie art. 120 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze to aktualnie przepisy:

  • rozporządzenia Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu podziemnych zakładów górniczych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1118, z 2019 r. poz. 1880 oraz z 2020 r. poz. 1094);
  • rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 8 kwietnia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu odkrywkowego zakładu górniczego (Dz. U. poz. 1008 oraz z 2020 r. poz. 1171);
  • rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 25 kwietnia 2014 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu zakładów górniczych wydobywających kopaliny otworami wiertniczymi (Dz. U. poz. 812).

Przepisy wydane na podstawie art. 120 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze to aktualnie przepisy rozporządzenia Ministra Energii z dnia 9 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących przechowywania i używania środków strzałowych i sprzętu strzałowego w ruchu zakładu górniczego (Dz. U. z 2017 r. poz. 321).

Przepisy wydane na podstawie art. 124 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze to aktualnie przepisy rozporządzenia Ministra Energii z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie ratownictwa górniczego (Dz. U. poz. 1052 oraz z 2020 r. poz. 1091).

Podejmowane przez Komisję uchwały i wnioski przekładają się na konkretne inicjatywy i działania organów nadzoru górniczego. W uzasadnionych przypadkach stanowią podstawę wystąpień Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego kierowanych do jednostek naukowo-badawczych, przedsiębiorców, organów administracji rządowej. Na posiedzeniach Komisji, w ramach zadań określonych w zarządzeniu regulującym jej status, prowadzony jest dialog społeczny i dyskusja pomiędzy interesariuszami w sprawach dotyczących szeroko rozumianego bezpieczeństwa pracy w górnictwie.

Komisja ma charakter interdyscyplinarny. Grupuje przedstawicieli m.in. przedsiębiorców i pracodawców, związków zawodowych, uczelni, jednostek naukowo-badawczych oraz Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa.

Zakres prac Komisji obejmuje problematykę wszystkich rodzajów górnictwa (podziemne, odkrywkowe, otworowe). Głównym celem działalności Komisji jest stały postęp w eliminacji zagrożeń i poprawa stanu bezpieczeństwa pracy w górnictwie.

Kategoria: Komisja Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie (aktualny stan prawny) [4]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
pdf 2020-11-27 61. Zarządzenie nr 21 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 26 listopada 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Komisji Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie
ilość pobrań: 63
61. Zarządzenie nr 21 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 26 listopada 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Komisji Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie 311,04KB zobacz
pdf 2019-09-13 60. Decyzja nr 9 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 12 września 2019 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie
ilość pobrań: 229
60. Decyzja nr 9 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 12 września 2019 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie 316,83KB zobacz
pdf 2019-07-23 59. Obwieszczenie Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 23 lipca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu decyzji Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie
ilość pobrań: 254
59. Obwieszczenie Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 23 lipca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu decyzji Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie 347,97KB zobacz
pdf 2017-11-07 46. Zarządzenie nr 35 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 3 listopada 2017 r. w sprawie Komisji Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie
ilość pobrań: 490
46. Zarządzenie nr 35 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 3 listopada 2017 r. w sprawie Komisji Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie 320,23KB zobacz
Kategoria: Komisja Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie (chronologia zmian stanu prawnego) [61]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
pdf 2020-07-30 1. Zarządzenie nr 1 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 7 stycznia 2008 r. w sprawie Komisji Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie
ilość pobrań: 77
1. Zarządzenie nr 1 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 7 stycznia 2008 r. w sprawie Komisji Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie 779,28KB zobacz
pdf 2020-07-30 2. Decyzja nr 5 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 7 stycznia 2008 r. w sprawie ustalenia składu Komisji Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie
ilość pobrań: 72
2. Decyzja nr 5 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 7 stycznia 2008 r. w sprawie ustalenia składu Komisji Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie 616,33KB zobacz
pdf 2020-07-30 3. Decyzja nr 28 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 17 marca 2008 r. w sprawie zmiany składu Komisji Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie
ilość pobrań: 67
3. Decyzja nr 28 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 17 marca 2008 r. w sprawie zmiany składu Komisji Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie 425,75KB zobacz
pdf 2020-07-30 4. Decyzja nr 45 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 5 września 2008 r. w sprawie zmiany składu Komisji Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie
ilość pobrań: 73
4. Decyzja nr 45 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 5 września 2008 r. w sprawie zmiany składu Komisji Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie 393,95KB zobacz
pdf 2020-07-30 5. Obwieszczenie Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 4 września 2008 r. w sprawie ogłoszenia Regulaminu pracy Komisji Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie
ilość pobrań: 66
5. Obwieszczenie Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 4 września 2008 r. w sprawie ogłoszenia Regulaminu pracy Komisji Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie 686,22KB zobacz
pdf 2020-07-30 6. Decyzja nr 49 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie Zastępcy Przewodniczącego Komisji Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie
ilość pobrań: 65
6. Decyzja nr 49 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie Zastępcy Przewodniczącego Komisji Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie 366,71KB zobacz
pdf 2020-07-30 7. Decyzja nr 5 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 2 lutego 2009 r. w sprawie zmian w składzie Komisji Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie
ilość pobrań: 76
7. Decyzja nr 5 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 2 lutego 2009 r. w sprawie zmian w składzie Komisji Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie 696,18KB zobacz
pdf 2020-07-30 8. Decyzja nr 34 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 12 listopada 2009 r. w sprawie zmiany składu Komisji Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie
ilość pobrań: 63
8. Decyzja nr 34 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 12 listopada 2009 r. w sprawie zmiany składu Komisji Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie 422,38KB zobacz
pdf 2020-07-30 9. Decyzja nr 35 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 18 listopada 2009 r. w sprawie zmiany składu Komisji Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie
ilość pobrań: 66
9. Decyzja nr 35 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 18 listopada 2009 r. w sprawie zmiany składu Komisji Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie 422,38KB zobacz
pdf 2020-07-30 10. Zarządzenie nr 7 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 12 stycznia 2010 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Komisji Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie
ilość pobrań: 64
10. Zarządzenie nr 7 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 12 stycznia 2010 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Komisji Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie 410,45KB zobacz
pdf 2020-07-30 11. Decyzja nr 9 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 12 stycznia 2010 r. w sprawie ustalenia składu Komisji Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie
ilość pobrań: 64
11. Decyzja nr 9 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 12 stycznia 2010 r. w sprawie ustalenia składu Komisji Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie 708,94KB zobacz
pdf 2020-07-30 12. Zarządzenie nr 12 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 1 marca 2010 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Komisji Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie
ilość pobrań: 71
12. Zarządzenie nr 12 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 1 marca 2010 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Komisji Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie 616,4KB zobacz
pdf 2020-07-30 13. Decyzja nr 11 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 1 marca 2010 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia składu Komisji Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie
ilość pobrań: 59
13. Decyzja nr 11 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 1 marca 2010 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia składu Komisji Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie 527,5KB zobacz
pdf 2020-07-30 14. Decyzja nr 16 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 21 kwietnia 2010 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia składu Komisji Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie
ilość pobrań: 66
14. Decyzja nr 16 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 21 kwietnia 2010 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia składu Komisji Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie 454,52KB zobacz
pdf 2020-07-30 15. Obwieszczenie Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 19 kwietnia 2010 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w sprawie Komisji Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie
ilość pobrań: 70
15. Obwieszczenie Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 19 kwietnia 2010 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w sprawie Komisji Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie 870,4KB zobacz
pdf 2020-07-30 16. Decyzja nr 24 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 16 lipca 2010 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia składu Komisji Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie
ilość pobrań: 65
16. Decyzja nr 24 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 16 lipca 2010 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia składu Komisji Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie 481,06KB zobacz
pdf 2020-07-30 17. Komunikat Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 27 lipca 2010 r. w sprawie powołania Grupy Roboczej do spraw Górnictwa Węgla Kamiennego
ilość pobrań: 64
17. Komunikat Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 27 lipca 2010 r. w sprawie powołania Grupy Roboczej do spraw Górnictwa Węgla Kamiennego 399,49KB zobacz
pdf 2020-07-30 18. Decyzja nr 15 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 11 maja 2011 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia składu Komisji Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie
ilość pobrań: 67
18. Decyzja nr 15 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 11 maja 2011 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia składu Komisji Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie 380,4KB zobacz
pdf 2020-07-29 19. Zarządzenie nr 13 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie Komisji Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie
ilość pobrań: 76
19. Zarządzenie nr 13 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie Komisji Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie 274,43KB zobacz
pdf 2020-07-29 20. Decyzja nr 7 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 18 stycznia 2012 r. w sprawie ustalenia składu Komisji Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie
ilość pobrań: 68
20. Decyzja nr 7 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 18 stycznia 2012 r. w sprawie ustalenia składu Komisji Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie 366,21KB zobacz
pdf 2020-07-30 21. Decyzja nr 8 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 18 stycznia 2012 r. w sprawie ustalenia składu Grupy Roboczej do spraw Górnictwa Węgla Kamiennego
ilość pobrań: 57
21. Decyzja nr 8 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 18 stycznia 2012 r. w sprawie ustalenia składu Grupy Roboczej do spraw Górnictwa Węgla Kamiennego 348,57KB zobacz
pdf 2020-07-29 22. Decyzja nr 14 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 21 lutego 2012 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia składu Komisji Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie
ilość pobrań: 67
22. Decyzja nr 14 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 21 lutego 2012 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia składu Komisji Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie 254,28KB zobacz
pdf 2020-07-30 23. Decyzja nr 15 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 21 lutego 2012 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia składu Grupy Roboczej do spraw Górnictwa Węgla Kamiennego
ilość pobrań: 69
23. Decyzja nr 15 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 21 lutego 2012 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia składu Grupy Roboczej do spraw Górnictwa Węgla Kamiennego 249,6KB zobacz
pdf 2020-07-29 24. Decyzja nr 16 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 5 marca 2012 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia składu Komisji Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie
ilość pobrań: 66
24. Decyzja nr 16 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 5 marca 2012 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia składu Komisji Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie 653,95KB zobacz
pdf 2020-07-29 25. Decyzja nr 22 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 19 listopada 2012 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia składu Komisji Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie
ilość pobrań: 65
25. Decyzja nr 22 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 19 listopada 2012 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia składu Komisji Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie 665,12KB zobacz
pdf 2020-07-30 26. Decyzja nr 23 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 19 listopada 2012 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia składu Grupy Roboczej do spraw Górnictwa Węgla Kamiennego
ilość pobrań: 67
26. Decyzja nr 23 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 19 listopada 2012 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia składu Grupy Roboczej do spraw Górnictwa Węgla Kamiennego 636,86KB zobacz
pdf 2020-07-29 27. Decyzja nr 3 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 24 czerwca 2013 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia składu Komisji Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie
ilość pobrań: 68
27. Decyzja nr 3 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 24 czerwca 2013 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia składu Komisji Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie 664,55KB zobacz
pdf 2020-07-30 28. Decyzja nr 4 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 24 czerwca 2013 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia składu Grupy Roboczej do spraw Górnictwa Węgla Kamiennego
ilość pobrań: 64
28. Decyzja nr 4 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 24 czerwca 2013 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia składu Grupy Roboczej do spraw Górnictwa Węgla Kamiennego 657,09KB zobacz
pdf 2020-07-29 29. Decyzja nr 8 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie ustalenia składu Komisji Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie
ilość pobrań: 63
29. Decyzja nr 8 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie ustalenia składu Komisji Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie 233,13KB zobacz
pdf 2020-07-30 30. Decyzja nr 9 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie ustalenia składu Grupy Roboczej do spraw Górnictwa Węgla Kamiennego
ilość pobrań: 66
30. Decyzja nr 9 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie ustalenia składu Grupy Roboczej do spraw Górnictwa Węgla Kamiennego 231,32KB zobacz
pdf 2020-07-29 31. Zarządzenie nr 19 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 27 marca 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Komisji Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie
ilość pobrań: 65
31. Zarządzenie nr 19 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 27 marca 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Komisji Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie 226,14KB zobacz
pdf 2020-07-29 32. Decyzja nr 10 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 31 marca 2014 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia składu Komisji Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie
ilość pobrań: 62
32. Decyzja nr 10 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 31 marca 2014 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia składu Komisji Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie 239,74KB zobacz
pdf 2020-07-30 33. Decyzja nr 11 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 31 marca 2014 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia składu Grupy Roboczej do spraw Górnictwa Węgla Kamiennego
ilość pobrań: 60
33. Decyzja nr 11 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 31 marca 2014 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia składu Grupy Roboczej do spraw Górnictwa Węgla Kamiennego 239,5KB zobacz
pdf 2020-07-29 34. Decyzja nr 17 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 20 listopada 2014 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia składu Komisji Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie
ilość pobrań: 60
34. Decyzja nr 17 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 20 listopada 2014 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia składu Komisji Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie 250,18KB zobacz
pdf 2012-01-20 35. Obwieszczenie Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w sprawie Komisji Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie
ilość pobrań: 570
35. Obwieszczenie Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w sprawie Komisji Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie 258,22KB zobacz
pdf 2020-07-29 36. Decyzja nr 2 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 8 kwietnia 2015 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia składu Komisji Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie
ilość pobrań: 64
36. Decyzja nr 2 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 8 kwietnia 2015 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia składu Komisji Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie 250,12KB zobacz
pdf 2020-07-30 37. Decyzja nr 3 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 8 kwietnia 2015 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia składu Grupy Roboczej do spraw Górnictwa Węgla Kamiennego
ilość pobrań: 62
37. Decyzja nr 3 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 8 kwietnia 2015 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia składu Grupy Roboczej do spraw Górnictwa Węgla Kamiennego 249,38KB zobacz
pdf 2020-07-29 38. Obwieszczenie Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 10 kwietnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu decyzji Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w sprawie ustalenia składu Komisji Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie
ilość pobrań: 66
38. Obwieszczenie Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 10 kwietnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu decyzji Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w sprawie ustalenia składu Komisji Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie 263,08KB zobacz
pdf 2020-07-30 39. Decyzja nr 4 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 10 kwietnia 2015 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia składu Grupy Roboczej do spraw Górnictwa Węgla Kamiennego
ilość pobrań: 62
39. Decyzja nr 4 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 10 kwietnia 2015 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia składu Grupy Roboczej do spraw Górnictwa Węgla Kamiennego 241,19KB zobacz
pdf 2020-07-30 40. Obwieszczenie Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu decyzji Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w sprawie ustalenia składu Grupy Roboczej do spraw Górnictwa Węgla Kamiennego
ilość pobrań: 63
40. Obwieszczenie Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu decyzji Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w sprawie ustalenia składu Grupy Roboczej do spraw Górnictwa Węgla Kamiennego 258,88KB zobacz
pdf 2014-01-14 41. Decyzja nr 7 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 1 lutego 2016 r. w sprawie ustalenia składu Komisji Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie
ilość pobrań: 751
41. Decyzja nr 7 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 1 lutego 2016 r. w sprawie ustalenia składu Komisji Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie 348,4KB zobacz
pdf 2016-05-25 42. Decyzja nr 12 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 24 maja 2016 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia składu Komisji Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie
ilość pobrań: 187
42. Decyzja nr 12 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 24 maja 2016 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia składu Komisji Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie 353,1KB zobacz
pdf 2016-06-13 43. Decyzja nr 14 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 13 czerwca 2016 r. w sprawie ustalenia składu Komisji Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie
ilość pobrań: 583
43. Decyzja nr 14 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 13 czerwca 2016 r. w sprawie ustalenia składu Komisji Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie 355,17KB zobacz
pdf 2020-07-29 44. Decyzja nr 20 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 24 października 2016 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia składu Komisji Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie
ilość pobrań: 65
44. Decyzja nr 20 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 24 października 2016 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia składu Komisji Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie 344,68KB zobacz
pdf 2020-07-29 45. Obwieszczenie Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 28 października 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu decyzji Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w sprawie ustalenia składu Komisji Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie
ilość pobrań: 70
45. Obwieszczenie Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 28 października 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu decyzji Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w sprawie ustalenia składu Komisji Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie 348,65KB zobacz
pdf 2017-11-07 46. Zarządzenie nr 35 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 3 listopada 2017 r. w sprawie Komisji Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie
ilość pobrań: 490
46. Zarządzenie nr 35 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 3 listopada 2017 r. w sprawie Komisji Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie 320,23KB zobacz
pdf 2017-11-06 47. Decyzja nr 15 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 3 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie
ilość pobrań: 490
47. Decyzja nr 15 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 3 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie 338,39KB zobacz
pdf 2018-01-11 48. Decyzja nr 1 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 10 stycznia 2018 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie
ilość pobrań: 266
48. Decyzja nr 1 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 10 stycznia 2018 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie 324,34KB zobacz
pdf 2018-03-21 49. Decyzja nr 13 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 20 marca 2018 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie
ilość pobrań: 313
49. Decyzja nr 13 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 20 marca 2018 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie 336,04KB zobacz
pdf 2018-03-28 50. Obwieszczenie Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu decyzji Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie
ilość pobrań: 375
50. Obwieszczenie Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu decyzji Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie 342,6KB zobacz
pdf 2019-04-24 51. Decyzja nr 22 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 7 września 2018 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie
ilość pobrań: 169
51. Decyzja nr 22 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 7 września 2018 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie 296,28KB zobacz
pdf 2019-04-24 52. Obwieszczenie Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 13 września 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu decyzji Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie
ilość pobrań: 188
52. Obwieszczenie Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 13 września 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu decyzji Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie 332,08KB zobacz
pdf 2019-04-24 53. Decyzja nr 25 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 10 października 2018 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie
ilość pobrań: 176
53. Decyzja nr 25 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 10 października 2018 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie 318,24KB zobacz
pdf 2019-04-24 54. Obwieszczenie Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 23 października 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu decyzji Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie
ilość pobrań: 176
54. Obwieszczenie Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 23 października 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu decyzji Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie 335,36KB zobacz
pdf 2019-04-24 55. Decyzja nr 28 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 15 listopada 2018 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie
ilość pobrań: 183
55. Decyzja nr 28 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 15 listopada 2018 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie 328,06KB zobacz
pdf 2019-04-24 56. Obwieszczenie Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu decyzji Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie
ilość pobrań: 191
56. Obwieszczenie Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu decyzji Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie 343,8KB zobacz
pdf 2019-04-24 57. Decyzja nr 1 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 15 stycznia 2019 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie
ilość pobrań: 180
57. Decyzja nr 1 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 15 stycznia 2019 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie 328,72KB zobacz
pdf 2019-07-23 58. Decyzja nr 7 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 19 lipca 2019 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie
ilość pobrań: 177
58. Decyzja nr 7 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 19 lipca 2019 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie 328,63KB zobacz
pdf 2019-07-23 59. Obwieszczenie Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 23 lipca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu decyzji Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie
ilość pobrań: 254
59. Obwieszczenie Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 23 lipca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu decyzji Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie 347,97KB zobacz
pdf 2019-09-13 60. Decyzja nr 9 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 12 września 2019 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie
ilość pobrań: 229
60. Decyzja nr 9 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 12 września 2019 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie 316,83KB zobacz
pdf 2020-11-27 61. Zarządzenie nr 21 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 26 listopada 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Komisji Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie
ilość pobrań: 63
61. Zarządzenie nr 21 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 26 listopada 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Komisji Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie 311,04KB zobacz
do góry