godło Polski
PL EN
Strona główna/O nas/WUG/Komisje/Stałe komisje eksperckie/Komisja do spraw Zagrożeń w Zakładach Górniczych

Komisja do spraw Zagrożeń w Zakładach Górniczych

Do zadań Komisji do spraw Zagrożeń w Zakładach Górniczych należy:

1) opiniowanie stanu rozpoznania i zwalczania zagrożeń w:

a) zakładach górniczych,

b) zakładach

- w celu bezpiecznego prowadzenia robót w warunkach występowania tych zagrożeń;

2) opiniowanie projektów prowadzenia robót górniczych w rejonach szczególnie zagrożonych tąpaniami, pożarami, zapaleniem metanu, wyrzutami gazów i skał lub innymi zagrożeniami naturalnymi lub technicznymi występującymi w zakładach górniczych w związku z eksploatacją złóż;

3) opiniowanie projektów odmetanowania zakładów górniczych lub zakładów oraz projektów wydobycia metanu ze złóż węgla kamiennego przez otwory z powierzchni;

4) opiniowanie projektów wprowadzania wód technologicznych i innych do górotworu w aspekcie zagrożenia wodnego dla wyrobisk górniczych;

5) analizowanie i ocenianie stanu przewietrzania wyrobisk podziemnych z uwzględnieniem parametrów mikroklimatu powietrza kopalnianego na stanowiskach pracy;

6) opiniowanie projektowanych, w szczególności nowych, systemów eksploatacji w zakładach górniczych;

7) opiniowanie projektów likwidacji zakładów górniczych lub zakładów albo ich oznaczonych części w kontekście związanych z tym zagrożeń;

8) opiniowanie projektów aktów normatywnych, Polskich Norm oraz rozwiązań organizacyjno-technicznych, dotyczących zakresu zadań Komisji;

9) inicjowanie prac badawczych związanych z zakresem zadań Komisji.

Kategoria: Komisja do spraw Zagrożeń w Zakładach Górniczych (aktualny stan prawny) [5]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
pdf 2020-11-27 20. Zarządzenie nr 23 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 26 listopada 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Komisji do spraw Zagrożeń w Zakładach Górniczych
ilość pobrań: 133
20. Zarządzenie nr 23 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 26 listopada 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Komisji do spraw Zagrożeń w Zakładach Górniczych 311,32KB zobacz
pdf 2020-09-18 19. Decyzja nr 6 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 17 września 2020 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia składu Komisji do spraw Zagrożeń w Zakładach Górniczych
ilość pobrań: 123
19. Decyzja nr 6 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 17 września 2020 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia składu Komisji do spraw Zagrożeń w Zakładach Górniczych 334,9KB zobacz
pdf 2020-03-12 18. Obwieszczenie Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w sprawie Komisji do spraw Zagrożeń w Zakładach Górniczych
ilość pobrań: 184
18. Obwieszczenie Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w sprawie Komisji do spraw Zagrożeń w Zakładach Górniczych 362,24KB zobacz
pdf 2020-01-03 17. Decyzja nr 14 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 20 grudnia 2019 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia składu Komisji do spraw Zagrożeń w Zakładach Górniczych
ilość pobrań: 219
17. Decyzja nr 14 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 20 grudnia 2019 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia składu Komisji do spraw Zagrożeń w Zakładach Górniczych 325,11KB zobacz
pdf 2019-05-29 15. Obwieszczenie Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu decyzji Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w sprawie ustalenia składu Komisji do spraw Zagrożeń w Zakładach Górniczych
ilość pobrań: 318
15. Obwieszczenie Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu decyzji Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w sprawie ustalenia składu Komisji do spraw Zagrożeń w Zakładach Górniczych 356,11KB zobacz
Kategoria: Komisja do spraw Zagrożeń w Zakładach Górniczych (chronologia zmian stanu prawnego) [20]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
pdf 2018-09-03 1. Zarządzenie nr 60 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 2 lipca 2018 r. w sprawie Komisji do spraw Zagrożeń w Zakładach Górniczych
ilość pobrań: 367
1. Zarządzenie nr 60 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 2 lipca 2018 r. w sprawie Komisji do spraw Zagrożeń w Zakładach Górniczych 333,44KB zobacz
pdf 2018-09-03 2. Decyzja nr 20 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 2 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia składu Komisji do spraw Zagrożeń w Zakładach Górniczych
ilość pobrań: 557
2. Decyzja nr 20 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 2 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia składu Komisji do spraw Zagrożeń w Zakładach Górniczych 347,44KB zobacz
pdf 2018-09-03 3. Decyzja nr 21 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 4 lipca 2018 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia składu Komisji do spraw Zagrożeń w Zakładach Górniczych
ilość pobrań: 264
3. Decyzja nr 21 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 4 lipca 2018 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia składu Komisji do spraw Zagrożeń w Zakładach Górniczych 324,77KB zobacz
pdf 2018-09-03 4. Obwieszczenie Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 14 sierpnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu decyzji Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w sprawie ustalenia składu Komisji do spraw Zagrożeń w Zakładach Górniczych
ilość pobrań: 315
4. Obwieszczenie Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 14 sierpnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu decyzji Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w sprawie ustalenia składu Komisji do spraw Zagrożeń w Zakładach Górniczych 350,25KB zobacz
pdf 2019-04-24 5. Decyzja nr 26 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 10 października 2018 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia składu Komisji do spraw Zagrożeń w Zakładach Górniczych
ilość pobrań: 175
5. Decyzja nr 26 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 10 października 2018 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia składu Komisji do spraw Zagrożeń w Zakładach Górniczych 320,55KB zobacz
pdf 2019-04-24 6. Obwieszczenie Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 23 października 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu decyzji Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w sprawie ustalenia składu Komisji do spraw Zagrożeń w Zakładach Górniczych
ilość pobrań: 167
6. Obwieszczenie Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 23 października 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu decyzji Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w sprawie ustalenia składu Komisji do spraw Zagrożeń w Zakładach Górniczych 347,85KB zobacz
pdf 2019-04-24 7. Decyzja nr 27 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 5 listopada 2018 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia składu Komisji do spraw Zagrożeń w Zakładach Górniczych
ilość pobrań: 168
7. Decyzja nr 27 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 5 listopada 2018 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia składu Komisji do spraw Zagrożeń w Zakładach Górniczych 328,03KB zobacz
pdf 2019-04-24 8. Zarządzenie nr 80 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 7 listopada 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Komisji do spraw Zagrożeń w Zakładach Górniczych
ilość pobrań: 159
8. Zarządzenie nr 80 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 7 listopada 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Komisji do spraw Zagrożeń w Zakładach Górniczych 308,76KB zobacz
pdf 2019-04-24 9. Obwieszczenie Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w sprawie Komisji do spraw Zagrożeń w Zakładach Górniczych
ilość pobrań: 193
9. Obwieszczenie Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w sprawie Komisji do spraw Zagrożeń w Zakładach Górniczych 358,49KB zobacz
pdf 2019-04-24 10. Obwieszczenie Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu decyzji Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w sprawie ustalenia składu Komisji do spraw Zagrożeń w Zakładach Górniczych
ilość pobrań: 203
10. Obwieszczenie Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu decyzji Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w sprawie ustalenia składu Komisji do spraw Zagrożeń w Zakładach Górniczych 350,94KB zobacz
pdf 2019-04-24 11. Zarządzenie nr 9 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 8 lutego 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Komisji do spraw Zagrożeń w Zakładach Górniczych
ilość pobrań: 183
11. Zarządzenie nr 9 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 8 lutego 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Komisji do spraw Zagrożeń w Zakładach Górniczych 311,9KB zobacz
pdf 2019-04-24 12. Decyzja nr 2 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 25 marca 2019 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia składu Komisji do spraw Zagrożeń w Zakładach Górniczych
ilość pobrań: 225
12. Decyzja nr 2 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 25 marca 2019 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia składu Komisji do spraw Zagrożeń w Zakładach Górniczych 346,33KB zobacz
pdf 2019-04-24 13. Obwieszczenie Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w sprawie Komisji do spraw Zagrożeń w Zakładach Górniczych
ilość pobrań: 220
13. Obwieszczenie Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w sprawie Komisji do spraw Zagrożeń w Zakładach Górniczych 364,2KB zobacz
pdf 2019-04-24 14. Decyzja nr 5 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 16 kwietnia 2019 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia składu Komisji do spraw Zagrożeń w Zakładach Górniczych
ilość pobrań: 219
14. Decyzja nr 5 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 16 kwietnia 2019 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia składu Komisji do spraw Zagrożeń w Zakładach Górniczych 323,91KB zobacz
pdf 2019-05-29 15. Obwieszczenie Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu decyzji Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w sprawie ustalenia składu Komisji do spraw Zagrożeń w Zakładach Górniczych
ilość pobrań: 318
15. Obwieszczenie Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu decyzji Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w sprawie ustalenia składu Komisji do spraw Zagrożeń w Zakładach Górniczych 356,11KB zobacz
pdf 2020-01-03 16. Zarządzenie nr 44 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 20 grudnia 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Komisji do spraw Zagrożeń w Zakładach Górniczych
ilość pobrań: 141
16. Zarządzenie nr 44 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 20 grudnia 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Komisji do spraw Zagrożeń w Zakładach Górniczych 307,86KB zobacz
pdf 2020-01-03 17. Decyzja nr 14 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 20 grudnia 2019 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia składu Komisji do spraw Zagrożeń w Zakładach Górniczych
ilość pobrań: 219
17. Decyzja nr 14 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 20 grudnia 2019 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia składu Komisji do spraw Zagrożeń w Zakładach Górniczych 325,11KB zobacz
pdf 2020-03-12 18. Obwieszczenie Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w sprawie Komisji do spraw Zagrożeń w Zakładach Górniczych
ilość pobrań: 184
18. Obwieszczenie Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w sprawie Komisji do spraw Zagrożeń w Zakładach Górniczych 362,24KB zobacz
pdf 2020-09-18 19. Decyzja nr 6 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 17 września 2020 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia składu Komisji do spraw Zagrożeń w Zakładach Górniczych
ilość pobrań: 123
19. Decyzja nr 6 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 17 września 2020 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia składu Komisji do spraw Zagrożeń w Zakładach Górniczych 334,9KB zobacz
pdf 2020-11-27 20. Zarządzenie nr 23 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 26 listopada 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Komisji do spraw Zagrożeń w Zakładach Górniczych
ilość pobrań: 133
20. Zarządzenie nr 23 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 26 listopada 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Komisji do spraw Zagrożeń w Zakładach Górniczych 311,32KB zobacz
do góry