godło Polski
PL EN

Zakończone postępowania

Zamówienia publiczne - znaleziono: 34
Przedmiot postępowania Data ogłoszenia Termin składania ofert
Wykonanie inwentaryzacji zlikwidowanych wyrobisk, mających połączenie z powierzchnią, po eksploatacji węgla kamiennego (pozostałych dotychczas nie zinwentaryzowanych w ramach poprzednich etapów: szyby, szybiki, sztolnie i upadowe), oraz soli - zlokalizowanych na obszarze województw: małopolskiego i śląskiego oraz sporządzenie opracowania dokumentującego tę inwentaryzację 2020-12-24 2021-01-29
Dostawa sprzętu niezbędnego do gromadzenia, archiwizacji dokumentacji mierniczo-geologicznej zlikwidowanych zakładów górniczych oraz jej udostępniania. 2020-12-23 2021-01-15
Wykonanie robót budowlanych polegających na rekonstrukcji oraz renowacji ogrodzenia i murów oporowych zlokalizowanych na nieruchomości będącej w trwałym zarządzie Wyższego Urzędu Górniczego przy ul. Poniatowskiego 29, 29 a, 31 w Katowicach. 2020-08-13 2020-08-28
Przebudowa poddasza ze zmianą sposobu użytkowania z lokali mieszkalnych na pomieszczenia biurowe, wraz z montażem nowej stolarki okiennej w budynku przy ul. Poniatowskiego 29 (BAG/05/2020/NBO) 2020-07-17 2020-07-23
Wykonanie robót budowlanych w budynku przy ul. Poniatowskiego 29 w Katowicach, obejmujących przebudowę poddasza wraz ze zmianą sposobu użytkowania z lokali mieszkalnych na pomieszczenia biurowe oraz remont klatki schodowej wraz z montażem nowej stolarki okiennej (BAG/04/2020/PN) 2020-06-25 2020-07-14
Wykonanie robót budowlanych w budynku przy ul. Poniatowskiego 29 w Katowicach, obejmujących przebudowę poddasza wraz ze zmianą sposobu użytkowania z lokali mieszkalnych na pomieszczenia biurowe oraz remont klatki schodowej wraz z montażem nowej stolarki okiennej. 2020-06-02 2020-06-25
Świadczenie kompleksowych usług serwisowych specjalistycznych urządzeń pomiarowych, BAG/01/2020/PN 2020-05-26 2020-07-01
Usługa kompleksowego utrzymania czystości w siedzibie Okręgowego Urzędu Górniczego w Warszawie, zlokalizowanej przy ul. Wilczej 46, obejmująca sprzątanie wnętrza obiektów. 2019-07-03 2019-07-11
Przedmiotem zamówienia jest usługa kompleksowego utrzymania czystości w siedzibie Okręgowego Urzędu Górniczego w Warszawie, zlokalizowanej przy ul. Wilczej 46, obejmująca sprzątanie wnętrza obiektów 2019-06-10 2019-06-19
Sprzedaż wraz z dostawą i rozładunkiem materiałów eksploatacyjnych do siedzib urzędów górniczych (BAG/04/2019/PN). 2019-06-03 2019-06-12
Wykonanie robót budowlanych obejmujących przebudowę wraz z remontem dachu budynku mieszkalno – użytkowego przy ul. Poniatowskiego 29 w Katowicach oraz adaptację lokali mieszkalnych na pomieszczenia biurowe w budynku przy ul. Poniatowskiego 29 w Katowicach wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej (BAG/06/2019/PN). 2019-05-15 2019-05-30
Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą fabrycznie nowych, nieużywanych, wyprodukowanych w 2019 r. samochodów osobowych. 2019-05-09 2019-05-20
Przedmiotem zamówienia jest usługa kompleksowego utrzymania czystości w siedzibach wyszczególnionych urzędów górniczych. Przedmiot zamówienia został podzielony na sześć części, ze względu na lokalizację, w której świadczona będzie ww. usługa. 2019-03-27 2019-05-06
Wykonanie opracowania dokumentującego inwentaryzację zlikwidowanych wyrobisk, mających połączenie z powierzchnią, po eksploatacji rud metali kolorowych, BAG/13/2018/PN. 2019-01-22 2019-02-27
Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu kontrolno - pomiarowego w ramach dofinansowania przedsięwzięcia w formie przekazania środków przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania pn. Doposażenie organów nadzoru górniczego w sprzęt służący do monitorowania eksploatacji kopalin, BAG/12/2018/PN 2018-12-21 2019-01-09
Zakup systemu bezpieczeństwa brzegu sieci w postaci 12 fabrycznie nowych, nieużywanych i wyprodukowanych nie wcześniej niż w 2018 r. urządzeń Firewall UTM wraz z usługą aktualizacji funkcji bezpieczeństwa przez okres 36 miesięcy, z uwzględnieniem prawa opcji. 2018-10-08 2018-10-19
Usługa druku wraz z usługami towarzyszącymi dla potrzeb urzędów górniczych wraz z dostawą przedmiotu zamówienia do siedziby zamawiającego, BAG/08/2018/PN. 2018-09-10 2018-09-20
Roboty budowlane polegające na rekonstrukcji oraz renowacji ogrodzenia i murów oporowych zlokalizowanych na nieruchomości będącej w trwałym zarządzie Wyższego Urzędu Górniczego przy ul. Poniatowskiego 29, 29 a, 31 w Katowicach (BAG/09/2018/PN). 2018-08-16 2018-09-03
Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą fabrycznie nowych, nieużywanych, wyprodukowanych w 2018 roku lub w IV kwartale 2017 roku, samochodów terenowych o napędzie 4 x 4 klasy niższej średniej „C” SUV, na potrzeby zamawiającego, BAG/07/2018/PN 2018-06-06 2018-06-15
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie pomieszczeń mieszkalnych ze zmianą sposobu użytkowania na pomieszczenia biurowe na I piętrze budynku mieszkalnego przy ul. Poniatowskiego 29 w Katowicach wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej - etap II, BAG/06/2018/PN. 2018-05-16 2018-06-04
do góry