godło Polski
PL EN
Strona główna/Prawo/Akty prawne/Prawo geologiczne i górnicze

Prawo geologiczne i górnicze

 

1. Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej jest urzędowym publikatorem polskich aktów normatywnych: http://www.dziennikustaw.gov.pl/

2. "Internetowy System Aktów Prawnych (ISAP) zawiera opisy bibliograficzne i teksty aktów prawnych opublikowanych na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461), w wydawnictwach urzędowych: Dzienniku Ustaw i Monitorze Polskim, wydawanych przez Rządowe Centrum Legislacji".

"ISAP nie jest źródłem prawa a elektroniczna wersja tekstów ujednoliconych ustaw opracowywanych w KS może być dla naszych użytkowników jedynie materiałem informacyjnym i pomocniczym":

http://isap.sejm.gov.pl/ 

 

Kategoria: 1. Ustawa (brzmienie obowiązujące) [10]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
pdf 2016-08-16 1. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze - Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 lipca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy (Dz. U. poz. 1131)
ilość pobrań: 25354
1. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze - Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 lipca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy (Dz. U. poz. 1131) 1,49MB zobacz
pdf 2017-11-13 1.1 [Nowelizacja ustawy] Ustawa z dnia 30 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego oraz niektórych innych ustaw.
ilość pobrań: 692
1.1 [Nowelizacja ustawy] Ustawa z dnia 30 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego oraz niektórych innych ustaw. 56,24KB zobacz
pdf 2017-11-13 1.2 [Nowelizacja ustawy] Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe.pdf
ilość pobrań: 457
1.2 [Nowelizacja ustawy] Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe.pdf 1,69MB zobacz
pdf 2017-11-13 1.3 [Nowelizacja ustawy] Ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o instytutach badawczych oraz ustawy - Prawo geologiczne i górnicze.pdf
ilość pobrań: 462
1.3 [Nowelizacja ustawy] Ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o instytutach badawczych oraz ustawy - Prawo geologiczne i górnicze.pdf 50,91KB zobacz
pdf 2017-11-13 1.4 [Nowelizacja ustawy] Ustawa z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.pdf
ilość pobrań: 357
1.4 [Nowelizacja ustawy] Ustawa z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.pdf 529,87KB zobacz
pdf 2017-11-13 1.5 [Nowelizacja ustawy] Ustawa z dnia 25 maja 2017 r. o zmianie ustawy - Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw.pdf
ilość pobrań: 919
1.5 [Nowelizacja ustawy] Ustawa z dnia 25 maja 2017 r. o zmianie ustawy - Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw.pdf 134,78KB zobacz
pdf 2019-08-22 2. zmiana wynikająca z ustawy z dnia 13 czerwca 2019 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym
ilość pobrań: 615
2. zmiana wynikająca z ustawy z dnia 13 czerwca 2019 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym 696,36KB zobacz
pdf 2019-08-22 3. zmiana wynikająca z ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych
ilość pobrań: 522
3. zmiana wynikająca z ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych 334,31KB zobacz
pdf 2020-05-25 4. zmiana wynikająca z ustawy z dnia 23 stycznia 2020 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw
ilość pobrań: 308
4. zmiana wynikająca z ustawy z dnia 23 stycznia 2020 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw 347,82KB zobacz
pdf 2017-11-13 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. poz. 1064)
ilość pobrań: 22271
Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. poz. 1064) 1,23MB zobacz
Kategoria: 2. Obowiązujące akty wykonawcze do ustawy - Prawo geologiczne i górnicze [55]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
pdf 2012-01-04 (D20112621568) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 listopada 2011 r. w sprawie operatu ewidencyjnego oraz wzorów informacji o zmianach zasobów złoża kopaliny (Dz. U. Nr 262, poz. 1568) - podstawa wydania: art. 101 ust. 12 Pgg
ilość pobrań: 3134
(D20112621568) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 listopada 2011 r. w sprawie operatu ewidencyjnego oraz wzorów informacji o zmianach zasobów złoża kopaliny (Dz. U. Nr 262, poz. 1568) - podstawa wydania: art. 101 ust. 12 Pgg 1,01MB zobacz
pdf 2020-05-25 (D20112621568)01 [Zmiana rozporządzenia] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 31 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie operatu ewidencyjnego oraz wzorów informacji o zmianach zasobów złoża kopaliny (Dz. U. poz. 2342)
ilość pobrań: 262
(D20112621568)01 [Zmiana rozporządzenia] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 31 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie operatu ewidencyjnego oraz wzorów informacji o zmianach zasobów złoża kopaliny (Dz. U. poz. 2342) 655,9KB zobacz
pdf 2012-01-03 (D20112881696) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących projektów robót geologicznych, w tym robót, których wykonywanie wymaga uzyskania koncesji (Dz. U. Nr 288, poz. 1696)
ilość pobrań: 5832
(D20112881696) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących projektów robót geologicznych, w tym robót, których wykonywanie wymaga uzyskania koncesji (Dz. U. Nr 288, poz. 1696) 309,34KB zobacz
pdf 2015-07-16 (D20112881696)01 [Zmiana rozporządzenia] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 lipca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących projektów robót geologicznych, w tym robót...(Dz. U. poz. 964)
ilość pobrań: 3082
(D20112881696)01 [Zmiana rozporządzenia] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 lipca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących projektów robót geologicznych, w tym robót...(Dz. U. poz. 964) 690,05KB zobacz
pdf 2012-01-03 (D20112921724) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie korzystania z informacji geologicznej za wynagrodzeniem (Dz. U. Nr 292, poz. 1724) - podstawa wydania: art. 100 ust. 10 Pgg
ilość pobrań: 1727
(D20112921724) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie korzystania z informacji geologicznej za wynagrodzeniem (Dz. U. Nr 292, poz. 1724) - podstawa wydania: art. 100 ust. 10 Pgg 330,68KB zobacz
pdf 2012-01-27 (D20120000101) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2012 r. w sprawie przetargu na ustanowienie użytkowania górniczego (Dz. U. poz. 101) - podstawa wydania: art. 14 ust. 4 Pgg
ilość pobrań: 2502
(D20120000101) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2012 r. w sprawie przetargu na ustanowienie użytkowania górniczego (Dz. U. poz. 101) - podstawa wydania: art. 14 ust. 4 Pgg 604,37KB zobacz
pdf 2012-07-19 (D20120000511) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących projektów zagospodarowania złóż (Dz. U. poz. 511) - podstawa wydania: art. 26 ust. 5 Pgg
ilość pobrań: 8578
(D20120000511) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących projektów zagospodarowania złóż (Dz. U. poz. 511) - podstawa wydania: art. 26 ust. 5 Pgg 756,74KB zobacz
pdf 2014-12-08 (D20130001008) Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 kwietnia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu odkrywkowego zakładu górniczego (Dz. U. poz. 1008) - podstawa wydania: art. 120 ust. 1 Pgg
ilość pobrań: 12998
(D20130001008) Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 kwietnia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu odkrywkowego zakładu górniczego (Dz. U. poz. 1008) - podstawa wydania: art. 120 ust. 1 Pgg 805,64KB zobacz
pdf 2019-08-26 (D20140000591) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinien odpowiadać plan zagospodarowania... (Dz. U. poz. 591) - podstawa wydania: art. art. 27a ust. 6 Pgg
ilość pobrań: 371
(D20140000591) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinien odpowiadać plan zagospodarowania... (Dz. U. poz. 591) - podstawa wydania: art. art. 27a ust. 6 Pgg 236,12KB zobacz
pdf 2014-12-08 (D20140000812) Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 25 kwietnia 2014 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu zakładów górniczych wydobywających kopaliny otworami wiertniczymi (Dz. U. poz. 812) - art. 120 ust. 1 Pgg
ilość pobrań: 11323
(D20140000812) Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 25 kwietnia 2014 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu zakładów górniczych wydobywających kopaliny otworami wiertniczymi (Dz. U. poz. 812) - art. 120 ust. 1 Pgg 904,43KB zobacz
pdf 2015-07-14 (D20140001272) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 3 września 2014 r. w sprawie obszarów, na których dopuszcza się lokalizowanie kompleksu podziemnego składowania dwutlenku węgla (Dz. U. poz. 1272) - podstawa wydania: art. 127a ust. 4 Pgg
ilość pobrań: 1238
(D20140001272) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 3 września 2014 r. w sprawie obszarów, na których dopuszcza się lokalizowanie kompleksu podziemnego składowania dwutlenku węgla (Dz. U. poz. 1272) - podstawa wydania: art. 127a ust. 4 Pgg 495,08KB zobacz
pdf 2015-07-14 (D20140001469) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 października 2014 r. w sprawie rejestru obszarów górniczych i zamkniętych podziemnych składowisk dwutlenku węgla (Dz. U. poz. 1469) - podstawa wydania: art. 152a ust. 5 Pgg
ilość pobrań: 2147
(D20140001469) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 października 2014 r. w sprawie rejestru obszarów górniczych i zamkniętych podziemnych składowisk dwutlenku węgla (Dz. U. poz. 1469) - podstawa wydania: art. 152a ust. 5 Pgg 740,33KB zobacz
pdf 2015-07-14 (D20150000406) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie wzorów druków informacji dotyczących opłat z zakresu przepisów Prawa geologicznego i górniczego (Dz. U. poz. 406) - podstawa wydania: art. 137 ust. 7 Pgg
ilość pobrań: 1893
(D20150000406) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie wzorów druków informacji dotyczących opłat z zakresu przepisów Prawa geologicznego i górniczego (Dz. U. poz. 406) - podstawa wydania: art. 137 ust. 7 Pgg 651,49KB zobacz
pdf 2015-07-14 (D20150000455) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie utworzenia Okręgowego Urzędu Górniczego w Gdańsku (Dz. U. poz. 455) - podstawa wydania: art. 167 ust. 7 Pgg
ilość pobrań: 1206
(D20150000455) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie utworzenia Okręgowego Urzędu Górniczego w Gdańsku (Dz. U. poz. 455) - podstawa wydania: art. 167 ust. 7 Pgg 675,62KB zobacz
pdf 2015-07-14 (D20150000456) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie nazw, siedzib i właściwości miejscowej okręgowych urzędów górniczych (Dz. U. poz. 456) - podstawa wydania: art. 167 ust. 7 Pgg
ilość pobrań: 2410
(D20150000456) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie nazw, siedzib i właściwości miejscowej okręgowych urzędów górniczych (Dz. U. poz. 456) - podstawa wydania: art. 167 ust. 7 Pgg 689,51KB zobacz
pdf 2015-07-14 (D20150000708) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie wniosku o przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego (Dz. U. poz. 708) - podstawa wydania: art. 49a ust. 18 Pgg
ilość pobrań: 3161
(D20150000708) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie wniosku o przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego (Dz. U. poz. 708) - podstawa wydania: art. 49a ust. 18 Pgg 556,21KB zobacz
pdf 2015-07-14 (D20150000903) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 czerwca 2015 r. w sprawie przekazywania informacji z bieżącego dokumentowania przebiegu prac geologicznych (Dz. U. poz. 903) - podstawa wydania: art. 82a ust. 1 Pgg
ilość pobrań: 1973
(D20150000903) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 czerwca 2015 r. w sprawie przekazywania informacji z bieżącego dokumentowania przebiegu prac geologicznych (Dz. U. poz. 903) - podstawa wydania: art. 82a ust. 1 Pgg 0,92MB zobacz
pdf 2015-07-16 (D20150000987) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie dokumentacji geologicznej złoża kopaliny, z wyłączeniem złoża węglowodorów (Dz. U. poz. 987) - podstawa wydania: art. art. 97 ust. 1 pkt 1 Pgg
ilość pobrań: 11432
(D20150000987) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie dokumentacji geologicznej złoża kopaliny, z wyłączeniem złoża węglowodorów (Dz. U. poz. 987) - podstawa wydania: art. art. 97 ust. 1 pkt 1 Pgg 1,28MB zobacz
pdf 2017-11-13 (D20150001171) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 lipca 2015 r. w sprawie przetargu na udzielenie koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złoża węglowodorów oraz wydobywanie węglowodorów ze złoża... (Dz. U. poz. 1171)
ilość pobrań: 661
(D20150001171) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 lipca 2015 r. w sprawie przetargu na udzielenie koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złoża węglowodorów oraz wydobywanie węglowodorów ze złoża... (Dz. U. poz. 1171) 707,77KB zobacz
pdf 2016-09-09 (D20150001840) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 października 2015 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących eksploatacji podziemnego składowiska dwutlenku węgla ... (Dz. U. poz. 1840) - art. 127h Pgg
ilość pobrań: 959
(D20150001840) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 października 2015 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących eksploatacji podziemnego składowiska dwutlenku węgla ... (Dz. U. poz. 1840) - art. 127h Pgg 715,52KB zobacz
pdf 2016-04-21 (D20150001941) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28 października 2015 r. w sprawie dokumentacji mierniczo-geologicznej (Dz. U. poz. 1941) - podstawa wydania: art. 116 ust. 7 Pgg
ilość pobrań: 9187
(D20150001941) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28 października 2015 r. w sprawie dokumentacji mierniczo-geologicznej (Dz. U. poz. 1941) - podstawa wydania: art. 116 ust. 7 Pgg 1,43MB zobacz
pdf 2016-09-09 (D20150002144) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 października 2015 r. w sprawie zabezpieczenia finansowego i zabezpieczenia środków związanych z podziemnym składowaniem dwutlenku węgla (Dz. U. poz. 2144) - podstawa wydania: art. 28h Pgg
ilość pobrań: 981
(D20150002144) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 października 2015 r. w sprawie zabezpieczenia finansowego i zabezpieczenia środków związanych z podziemnym składowaniem dwutlenku węgla (Dz. U. poz. 2144) - podstawa wydania: art. 28h Pgg 750,33KB zobacz
pdf 2015-07-16 (D20150968) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie dokumentacji geologiczno-inwestycyjnej złoża węglowodorów (Dz. U. poz. 968) - podstawa wydania: art. 97 ust. 1 pkt 2
ilość pobrań: 1859
(D20150968) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie dokumentacji geologiczno-inwestycyjnej złoża węglowodorów (Dz. U. poz. 968) - podstawa wydania: art. 97 ust. 1 pkt 2 0,93MB zobacz
pdf 2017-11-13 (D20151702)01 Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 21 września 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie zagrożeń naturalnych w zakładach górniczych (Dz. U. poz. 1702) - art. 118 ust. 4 Pgg
ilość pobrań: 2848
(D20151702)01 Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 21 września 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie zagrożeń naturalnych w zakładach górniczych (Dz. U. poz. 1702) - art. 118 ust. 4 Pgg 192,18KB zobacz
pdf 2017-11-13 (D20151702)02 [Zmiana rozporządzenia] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 grudnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zagrożeń naturalnych w zakładach górniczych (Dz. U. poz. 2204)
ilość pobrań: 1646
(D20151702)02 [Zmiana rozporządzenia] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 grudnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zagrożeń naturalnych w zakładach górniczych (Dz. U. poz. 2204) 92,85KB zobacz
pdf 2017-11-13 (D20151702)03 [Zmiana rozporządzenia] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 czerwca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zagrożeń naturalnych w zakładach górniczych (Dz. U. poz. 949)
ilość pobrań: 1548
(D20151702)03 [Zmiana rozporządzenia] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 czerwca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zagrożeń naturalnych w zakładach górniczych (Dz. U. poz. 949) 93,48KB zobacz
pdf 2017-11-13 (D20151702)04 [Zmiana rozporządzenia] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 czerwca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zagrożeń naturalnych w zakładach górniczych (Dz. U. poz. 1247)
ilość pobrań: 2285
(D20151702)04 [Zmiana rozporządzenia] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 czerwca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zagrożeń naturalnych w zakładach górniczych (Dz. U. poz. 1247) 93,22KB zobacz
pdf 2016-09-09 (D20160000425) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie kwalifikacji w zakresie geologii (Dz. U. poz. 425) - podstawa wydania: art. 69 ust. 1 pkt 1 lit. a i pkt 2-4 Pgg
ilość pobrań: 2709
(D20160000425) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie kwalifikacji w zakresie geologii (Dz. U. poz. 425) - podstawa wydania: art. 69 ust. 1 pkt 1 lit. a i pkt 2-4 Pgg 835,21KB zobacz
pdf 2016-08-16 (D20160001229) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 sierpnia 2016 r. w sprawie kwalifikacji w zakresie górnictwa i ratownictwa górniczego (Dz. U. poz. 1229) - podstawa wydania: art. 69 ust. 1 pkt 1 lit. b i c oraz pkt 2-4 Pgg
ilość pobrań: 27185
(D20160001229) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 sierpnia 2016 r. w sprawie kwalifikacji w zakresie górnictwa i ratownictwa górniczego (Dz. U. poz. 1229) - podstawa wydania: art. 69 ust. 1 pkt 1 lit. b i c oraz pkt 2-4 Pgg 1,81MB zobacz
pdf 2017-11-14 (D20162023) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 grudnia 2016 r. w sprawie innych dokumentacji geologicznych (Dz. U. poz. 2023), podstawa prawna: art. 97 ust. 1 pkt 5
ilość pobrań: 969
(D20162023) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 grudnia 2016 r. w sprawie innych dokumentacji geologicznych (Dz. U. poz. 2023), podstawa prawna: art. 97 ust. 1 pkt 5 361,96KB zobacz
pdf 2017-11-14 (D20162033) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inżynierskiej (Dz. U. poz. 2033), podstawa prawna: art. 97 ust. 1 pkt 3 i 4
ilość pobrań: 1414
(D20162033) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inżynierskiej (Dz. U. poz. 2033), podstawa prawna: art. 97 ust. 1 pkt 3 i 4 671,55KB zobacz
pdf 2017-11-14 (D20170321) Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 9 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących przechowywania i używania środków strzałowych i sprzętu strzałowego ... (Dz. U. z 2017 r. poz. 321) - art. 120 ust. 2
ilość pobrań: 5250
(D20170321) Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 9 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących przechowywania i używania środków strzałowych i sprzętu strzałowego ... (Dz. U. z 2017 r. poz. 321) - art. 120 ust. 2 0,92MB zobacz
pdf 2017-11-14 (D20171052) Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie ratownictwa górniczego (Dz. U. poz. 1052) - art. 124 Pgg
ilość pobrań: 7209
(D20171052) Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie ratownictwa górniczego (Dz. U. poz. 1052) - art. 124 Pgg 882,57KB zobacz
pdf 2017-11-14 (D20171118) Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu podziemnych zakładów górniczych (Dz. U. poz. 321) - art. 120 ust. 1 Pgg
ilość pobrań: 9704
(D20171118) Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu podziemnych zakładów górniczych (Dz. U. poz. 321) - art. 120 ust. 1 Pgg 2,86MB zobacz
pdf 2017-11-14 (D20171615) Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie minimalnej zawartości sprawozdania z realizacji planu ruchu zakładu górniczego (Dz. U. poz. 1615) - art. 117b ust. 2 Pgg
ilość pobrań: 1048
(D20171615) Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie minimalnej zawartości sprawozdania z realizacji planu ruchu zakładu górniczego (Dz. U. poz. 1615) - art. 117b ust. 2 Pgg 99,71KB zobacz
pdf 2017-11-14 (D20171945) Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 16 października 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu polityki korporacyjnej w zakresie zapobiegania niebezpiecznym zdarzeniom oraz wypadkom (Dz. U. poz. 1945) - art. 108 ust. 9g Pgg
ilość pobrań: 901
(D20171945) Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 16 października 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu polityki korporacyjnej w zakresie zapobiegania niebezpiecznym zdarzeniom oraz wypadkom (Dz. U. poz. 1945) - art. 108 ust. 9g Pgg 101,69KB zobacz
pdf 2017-11-14 (D20172075) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 października 2017 r. w sprawie gromadzenia i udostępniania informacji geologicznej (Dz. U. poz. 2075) - art. 98 ust. 5 Pgg
ilość pobrań: 820
(D20172075) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 października 2017 r. w sprawie gromadzenia i udostępniania informacji geologicznej (Dz. U. poz. 2075) - art. 98 ust. 5 Pgg 116,64KB zobacz
pdf 2018-01-08 (D20172293) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie planów ruchu zakładów górniczych (Dz.U. poz. 2293) - podstawa prawna: art. 110 Pgg
ilość pobrań: 7376
(D20172293) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie planów ruchu zakładów górniczych (Dz.U. poz. 2293) - podstawa prawna: art. 110 Pgg 1,07MB zobacz
pdf 2012-04-05 (D20172293) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie planów ruchu zakładów górniczych.
ilość pobrań: 33026
(D20172293) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie planów ruchu zakładów górniczych. 1,07MB zobacz
pdf 2019-08-26 (D20191202) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 czerwca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów druków informacji dotyczących opłat z zakresu przepisów... (Dz.U. poz. 1202) - podstawa prawna: art. 137 ust. 7 Pgg
ilość pobrań: 347
(D20191202) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 czerwca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów druków informacji dotyczących opłat z zakresu przepisów... (Dz.U. poz. 1202) - podstawa prawna: art. 137 ust. 7 Pgg 327,65KB zobacz
pdf 2019-12-04 (D20191880) rozp. Ministra Energii z dnia 22 sierpnia 2019 r. zmieniające rozp. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu podziemnych zakładów górniczych (Dz.U. poz. 1880) - podstawa prawna: art. 120 ust. 1 Pgg
ilość pobrań: 694
(D20191880) rozp. Ministra Energii z dnia 22 sierpnia 2019 r. zmieniające rozp. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu podziemnych zakładów górniczych (Dz.U. poz. 1880) - podstawa prawna: art. 120 ust. 1 Pgg 253,23KB zobacz
pdf 2019-12-04 (D20191883) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 września 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zagrożeń naturalnych w zakładach górniczych (Dz. U. poz. 1883) - podstawa prawna: art. 118 ust. 4 Pgg
ilość pobrań: 556
(D20191883) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 września 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zagrożeń naturalnych w zakładach górniczych (Dz. U. poz. 1883) - podstawa prawna: art. 118 ust. 4 Pgg 104,72KB zobacz
pdf 2019-12-04 (D20192192) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie planów ruchu zakładów górniczych (Dz. U. 2192) - podstawa prawna: art. 110 Pgg
ilość pobrań: 529
(D20192192) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie planów ruchu zakładów górniczych (Dz. U. 2192) - podstawa prawna: art. 110 Pgg 97,82KB zobacz
pdf 2014-12-08 03. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinien odpowiadać plan zagospodarowania podziemnego składowiska dwutlenku węgla (Dz. U. poz. 591) - podstawa wydania: art. 27a ust. 6 Pgg
ilość pobrań: 1394
03. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinien odpowiadać plan zagospodarowania podziemnego składowiska dwutlenku węgla (Dz. U. poz. 591) - podstawa wydania: art. 27a ust. 6 Pgg 781,04KB zobacz
pdf 2014-12-08 12. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 maja 2014 r. w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inżynierskiej (Dz. U. poz. 596) - podstawa wydania: art. 97 ust. 1 pkt 2 i 3
ilość pobrań: 3656
12. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 maja 2014 r. w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inżynierskiej (Dz. U. poz. 596) - podstawa wydania: art. 97 ust. 1 pkt 2 i 3 826,35KB zobacz
pdf 2012-01-03 13. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących innych dokumentacji geologicznych (Dz. U. Nr 282, poz. 1656) - podstawa wydania: art. 97 ust. 1 pkt 4
ilość pobrań: 1934
13. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących innych dokumentacji geologicznych (Dz. U. Nr 282, poz. 1656) - podstawa wydania: art. 97 ust. 1 pkt 4 324,61KB zobacz
pdf 2012-01-03 14. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie gromadzenia i udostępniania informacji geologicznej (Dz. U. Nr 282, poz. 1657) - podstawa wydania: art. 98 ust. 2 Pgg
ilość pobrań: 1260
14. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie gromadzenia i udostępniania informacji geologicznej (Dz. U. Nr 282, poz. 1657) - podstawa wydania: art. 98 ust. 2 Pgg 312,4KB zobacz
pdf 2015-10-27 19. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie zagrożeń naturalnych w zakładach górniczych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 1702) - art. 118 ust. 4 Pgg - AKT OCZEKUJĄCY NA WEJŚCIE W ŻYCIE (1 STYCZNIA 2018 r.)
ilość pobrań: 4268
19. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie zagrożeń naturalnych w zakładach górniczych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 1702) - art. 118 ust. 4 Pgg - AKT OCZEKUJĄCY NA WEJŚCIE W ŻYCIE (1 STYCZNIA 2018 r.) 581,71KB zobacz
pdf 2016-08-16 19.1. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 grudnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zagrożeń naturalnych w zakładach górniczych (Dz. U. poz. 2204) - zmiana terminu wejścia w życie
ilość pobrań: 1652
19.1. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 grudnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zagrożeń naturalnych w zakładach górniczych (Dz. U. poz. 2204) - zmiana terminu wejścia w życie 673,69KB zobacz
pdf 2016-08-16 19.2. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 czerwca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zagrożeń naturalnych w zakładach górniczych (Dz. U. poz. 949) - zmiana terminu wejścia w życie
ilość pobrań: 1925
19.2. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 czerwca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zagrożeń naturalnych w zakładach górniczych (Dz. U. poz. 949) - zmiana terminu wejścia w życie 675,52KB zobacz
pdf 2012-01-03 22. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie podziemnych składowisk odpadów (Dz. U. Nr 298, poz. 1771) - podstawa wydania: art. 125 ust. 7 Pgg
ilość pobrań: 1536
22. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie podziemnych składowisk odpadów (Dz. U. Nr 298, poz. 1771) - podstawa wydania: art. 125 ust. 7 Pgg 457,21KB zobacz
pdf 2021-01-29 23. Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 22 sierpnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu podziemnych zakładów górniczych (Dz. U. poz. 1880)
ilość pobrań: 222
23. Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 22 sierpnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu podziemnych zakładów górniczych (Dz. U. poz. 1880) 503,22KB zobacz
pdf 2021-01-29 24. Rozporządzenie Ministra Aktywów Państwowych z dnia 19 czerwca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ratownictwa górniczego (Dz. U. poz. 1091)
ilość pobrań: 92
24. Rozporządzenie Ministra Aktywów Państwowych z dnia 19 czerwca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ratownictwa górniczego (Dz. U. poz. 1091) 254,59KB zobacz
pdf 2021-01-29 25. Rozporządzenie Ministra Aktywów Państwowych z dnia 19 czerwca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu podziemnych zakładów górniczych (Dz. U. poz. 1094)
ilość pobrań: 131
25. Rozporządzenie Ministra Aktywów Państwowych z dnia 19 czerwca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu podziemnych zakładów górniczych (Dz. U. poz. 1094) 255,26KB zobacz
pdf 2021-01-29 26. Rozporządzenie Ministra Aktywów Państwowych z dnia 23 czerwca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu odkrywkowego zakładu górniczego (Dz. U. poz. 1171)
ilość pobrań: 113
26. Rozporządzenie Ministra Aktywów Państwowych z dnia 23 czerwca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu odkrywkowego zakładu górniczego (Dz. U. poz. 1171) 255,59KB zobacz
Kategoria: 3. Obwieszczenia w sprawie obowiązujących stawek opłat [14]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
pdf 2015-09-29 na 2016 r.: Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 2 września 2015 r. w sprawie stawek opłaty egzaminacyjnej oraz opłaty za wydanie świadectwa stwierdzającego kwalifikacje na rok 2016 (M. P. poz. 862)
ilość pobrań: 1734
na 2016 r.: Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 2 września 2015 r. w sprawie stawek opłaty egzaminacyjnej oraz opłaty za wydanie świadectwa stwierdzającego kwalifikacje na rok 2016 (M. P. poz. 862) 504,98KB zobacz
pdf 2015-10-05 na 2016 r.: Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie stawek opłat na rok 2016 z zakresu przepisów Prawa geologicznego i górniczego (M. P. poz. 817)
ilość pobrań: 3696
na 2016 r.: Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie stawek opłat na rok 2016 z zakresu przepisów Prawa geologicznego i górniczego (M. P. poz. 817) 522,71KB zobacz
pdf 2016-09-12 na 2017 r.: Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 23 sierpnia 2016 r. w sprawie stawek opłat na rok 2017 z zakresu przepisów Prawa geologicznego i górniczego (M. P. poz. 888)
ilość pobrań: 5908
na 2017 r.: Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 23 sierpnia 2016 r. w sprawie stawek opłat na rok 2017 z zakresu przepisów Prawa geologicznego i górniczego (M. P. poz. 888) 758,12KB zobacz
pdf 2016-09-12 na 2017 r.: Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 23 sierpnia 2016 r. w sprawie stawek opłaty egzaminacyjnej oraz opłaty za wydanie świadectwa stwierdzającego kwalifikacje na rok 2017 (M. P. poz. 873)
ilość pobrań: 1148
na 2017 r.: Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 23 sierpnia 2016 r. w sprawie stawek opłaty egzaminacyjnej oraz opłaty za wydanie świadectwa stwierdzającego kwalifikacje na rok 2017 (M. P. poz. 873) 740,28KB zobacz
pdf 2017-11-14 na 2018 r.: Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 30 października 2017 r. w sprawie stawek opłaty egzaminacyjnej oraz opłaty za wydanie świadectwa stwierdzającego kwalifikacje na rok 2018 (M.P. poz. 1007)
ilość pobrań: 672
na 2018 r.: Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 30 października 2017 r. w sprawie stawek opłaty egzaminacyjnej oraz opłaty za wydanie świadectwa stwierdzającego kwalifikacje na rok 2018 (M.P. poz. 1007) 92,06KB zobacz
pdf 2017-11-14 na 2018 r.: Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 5 września 2017 r. w sprawie stawek opłat na rok 2018 z zakresu przepisów Prawa geologicznego i górniczego (M.P. poz. 868)
ilość pobrań: 728
na 2018 r.: Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 5 września 2017 r. w sprawie stawek opłat na rok 2018 z zakresu przepisów Prawa geologicznego i górniczego (M.P. poz. 868) 205,46KB zobacz
pdf 2018-12-27 na 2019 r.: Obwieszczenie Ministra Energii z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie stawek opłaty egzaminacyjnej oraz opłaty za wydanie świadectwa stwierdzającego kwalifikacje na rok 2019 (M.P. poz. 1249)
ilość pobrań: 373
na 2019 r.: Obwieszczenie Ministra Energii z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie stawek opłaty egzaminacyjnej oraz opłaty za wydanie świadectwa stwierdzającego kwalifikacje na rok 2019 (M.P. poz. 1249) 247,22KB zobacz
pdf 2018-12-27 na 2019 r.: Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 16 lipca 2018 r. w sprawie stawek opłat na rok 2019 z zakresu przepisów Prawa geologicznego i górniczego (M.P poz. 725)
ilość pobrań: 423
na 2019 r.: Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 16 lipca 2018 r. w sprawie stawek opłat na rok 2019 z zakresu przepisów Prawa geologicznego i górniczego (M.P poz. 725) 214KB zobacz
pdf 2018-12-27 na 2019 r.: Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 16 lipca 2018 r. w sprawie stawek opłaty egzaminacyjnej oraz opłaty za wydanie świadectwa stwierdzającego kwalifikacje na rok 2019 (M. P. poz. 724)
ilość pobrań: 423
na 2019 r.: Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 16 lipca 2018 r. w sprawie stawek opłaty egzaminacyjnej oraz opłaty za wydanie świadectwa stwierdzającego kwalifikacje na rok 2019 (M. P. poz. 724) 95,82KB zobacz
pdf 2020-05-25 na 2020 r: Obwieszczenie Ministra Aktywów Państwowych z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie stawek opłaty egzaminacyjnej oraz opłaty za wydanie świadectwa stwierdzającego kwalifikacje na rok 2020
ilość pobrań: 160
na 2020 r: Obwieszczenie Ministra Aktywów Państwowych z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie stawek opłaty egzaminacyjnej oraz opłaty za wydanie świadectwa stwierdzającego kwalifikacje na rok 2020 93,14KB zobacz
pdf 2019-12-04 na 2020 r.: Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 17 września 2019 r. w sprawie stawek opłat na rok 2020 z zakresu przepisów Prawa geologicznego i górniczego
ilość pobrań: 312
na 2020 r.: Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 17 września 2019 r. w sprawie stawek opłat na rok 2020 z zakresu przepisów Prawa geologicznego i górniczego 110,08KB zobacz
pdf 2019-12-04 na 2020 r.: Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 17 września 2019 r. w sprawie stawek opłaty egzaminacyjnej oraz opłaty za wydanie świadectwa stwierdzającego kwalifikacje w zakresie geologii na rok 2020
ilość pobrań: 240
na 2020 r.: Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 17 września 2019 r. w sprawie stawek opłaty egzaminacyjnej oraz opłaty za wydanie świadectwa stwierdzającego kwalifikacje w zakresie geologii na rok 2020 94,72KB zobacz
pdf 2020-12-08 na 2021 r.: Obwieszczenie Ministra Aktywów Państwowych z dnia 13 listopada 2020 r. w sprawie stawek opłaty egzaminacyjnej oraz opłaty za wydanie świadectwa stwierdzającego kwalifikacje w zakresie górnictwa i ratownictwa górniczego
ilość pobrań: 97
na 2021 r.: Obwieszczenie Ministra Aktywów Państwowych z dnia 13 listopada 2020 r. w sprawie stawek opłaty egzaminacyjnej oraz opłaty za wydanie świadectwa stwierdzającego kwalifikacje w zakresie górnictwa i ratownictwa górniczego 241,58KB zobacz
pdf 2020-10-08 na 2021 r.: Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 28 września 2020 r. w sprawie stawek opłat na rok 2021 z zakresu przepisów Prawa geolgicznego i górniczego.pdf
ilość pobrań: 161
na 2021 r.: Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 28 września 2020 r. w sprawie stawek opłat na rok 2021 z zakresu przepisów Prawa geolgicznego i górniczego.pdf 795,83KB zobacz
Kategoria: 4. Utrzymane w mocy (obowiązujące) akty wykonawcze wydane na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2005 r. poz. 1947, z późn. zm.) [10]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
pdf 2020-06-30 (D20011774) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 grudnia 2001 r. w sprawie kryteriów bilansowości złóż kopalin (Dz. U. Nr 153 poz. 1774) - art. 50 ust. 1 pkt 3 Pgg z 1994 r.
ilość pobrań: 98
(D20011774) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 grudnia 2001 r. w sprawie kryteriów bilansowości złóż kopalin (Dz. U. Nr 153 poz. 1774) - art. 50 ust. 1 pkt 3 Pgg z 1994 r. 614,25KB zobacz
pdf 2020-06-30 (D20011774)01 [Zmiana rozporządzenia] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 czerwca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów bilansowości złóż kopalin
ilość pobrań: 89
(D20011774)01 [Zmiana rozporządzenia] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 czerwca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów bilansowości złóż kopalin 166,23KB zobacz
pdf 2020-06-30 (D20011774)02 [Zmiana rozporządzenia] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 stycznia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów bilansowości złóż kopalin
ilość pobrań: 89
(D20011774)02 [Zmiana rozporządzenia] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 stycznia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów bilansowości złóż kopalin 62,13KB zobacz
pdf 2020-06-30 (D20011774)03 [Zmiana rozporządzenia] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 października 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów bilansowości złóż kopalin
ilość pobrań: 75
(D20011774)03 [Zmiana rozporządzenia] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 października 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów bilansowości złóż kopalin 23,17KB zobacz
pdf 2020-06-30 (D20011781) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie sposobu i zakresu wykonywania obowiązku udostępniania i przekazywania informacji oraz próbek organom ... (Dz. U Nr 153 poz. 1781) - art. 50 ust. 1 pkt 7 Pgg z 1994 r.
ilość pobrań: 81
(D20011781) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie sposobu i zakresu wykonywania obowiązku udostępniania i przekazywania informacji oraz próbek organom ... (Dz. U Nr 153 poz. 1781) - art. 50 ust. 1 pkt 7 Pgg z 1994 r. 23,29KB zobacz
pdf 2016-09-13 (D20041003) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie dopuszczania wyrobów do stosowania w zakładach górniczych (Dz. U. Nr 99 poz. 1003) - art. 111 ust. 8 Pgg z 1994 r.
ilość pobrań: 2221
(D20041003) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie dopuszczania wyrobów do stosowania w zakładach górniczych (Dz. U. Nr 99 poz. 1003) - art. 111 ust. 8 Pgg z 1994 r. 8,63MB zobacz
pdf 2020-06-30 (D20041003)01 [Zmiana rozporządzenia] Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 kwietnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczania wyrobów do stosowania w zakładach górniczych
ilość pobrań: 134
(D20041003)01 [Zmiana rozporządzenia] Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 kwietnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczania wyrobów do stosowania w zakładach górniczych 49,67KB zobacz
pdf 2020-06-30 (D20041003)02 [Zmiana rozporządzenia] Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczenia wyrobów do stosowania w zakładach górniczych
ilość pobrań: 135
(D20041003)02 [Zmiana rozporządzenia] Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczenia wyrobów do stosowania w zakładach górniczych 22,9KB zobacz
pdf 2016-09-13 03.1. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 kwietnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczania wyrobów do stosowania w zakładach górniczych (Dz. U. Nr 80, poz. 695)
ilość pobrań: 1294
03.1. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 kwietnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczania wyrobów do stosowania w zakładach górniczych (Dz. U. Nr 80, poz. 695) 33,2KB zobacz
pdf 2016-09-13 03.2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczania wyrobów do stosowania w zakładach górniczych (Dz. U. Nr 249, poz. 1853)
ilość pobrań: 1444
03.2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczania wyrobów do stosowania w zakładach górniczych (Dz. U. Nr 249, poz. 1853) 56,66KB zobacz
Kategoria: Archiwalne [8]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
pdf 2020-06-30 (D20020858) Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego ... (Dz. Nr 96 poz. 858) - art. 78 ust. 1 Pgg z 1994 r.
ilość pobrań: 177
(D20020858) Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego ... (Dz. Nr 96 poz. 858) - art. 78 ust. 1 Pgg z 1994 r. 131,07KB zobacz
pdf 2020-06-30 (D20020858)01 [Zmiana rozporządzenia] Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 16 sierpnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia ...
ilość pobrań: 113
(D20020858)01 [Zmiana rozporządzenia] Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 16 sierpnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia ... 103,13KB zobacz
pdf 2020-06-30 (D20020858)02 [Zmiana rozporządzenia] Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 24 maja 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego ...
ilość pobrań: 98
(D20020858)02 [Zmiana rozporządzenia] Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 24 maja 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego ... 29,85KB zobacz
pdf 2020-06-30 (D20020961) Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego ... (Dz. U. Nr 109 poz. 961) - art. 78 ust. 1 Pgg z 1994 r.
ilość pobrań: 140
(D20020961) Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego ... (Dz. U. Nr 109 poz. 961) - art. 78 ust. 1 Pgg z 1994 r. 192,04KB zobacz
pdf 2020-06-30 (D20020961)01 [Zmiana rozporządzenia] Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego ...
ilość pobrań: 119
(D20020961)01 [Zmiana rozporządzenia] Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego ... 24,11KB zobacz
pdf 2020-06-30 (D20020961)02 [Zmiana rozporządzenia] Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 24 maja 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego ...
ilość pobrań: 87
(D20020961)02 [Zmiana rozporządzenia] Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 24 maja 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego ... 23,74KB zobacz
pdf 2020-06-30 (D20020962) Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego ... (Dz. U. nr 109 poz. 962) - art. 78 ust. 1 Pgg z 1994 r.
ilość pobrań: 113
(D20020962) Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego ... (Dz. U. nr 109 poz. 962) - art. 78 ust. 1 Pgg z 1994 r. 64,16KB zobacz
pdf 2020-06-30 (D20020962)01 [Zmiana rozporządzenia] Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 stycznia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego ...
ilość pobrań: 102
(D20020962)01 [Zmiana rozporządzenia] Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 stycznia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego ... 20,97KB zobacz
Kategoria: Dokumenty archiwalne [51]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
pdf 2011-08-06 01. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 163, poz. 981) - wersja archiwalna
ilość pobrań: 15138
01. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 163, poz. 981) - wersja archiwalna 1MB zobacz
pdf 2014-12-08 01.1 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2014 r. poz. 613) - wersja archiwalna
ilość pobrań: 15403
01.1 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2014 r. poz. 613) - wersja archiwalna 1,01MB zobacz
pdf 2015-07-14 01.2 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2015 r. poz. 196) - wersja archiwalna
ilość pobrań: 6699
01.2 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2015 r. poz. 196) - wersja archiwalna 1,64MB zobacz
pdf 2015-09-29 04. Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. o kontroli niektórych inwestycji (Dz. U. poz. 1272)
ilość pobrań: 962
04. Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. o kontroli niektórych inwestycji (Dz. U. poz. 1272) 744,13KB zobacz
2015-10-01 05. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustaw regulujących warunki dostępu do wykonywania niektórych zawodów (Dz. U. poz. 1505)
ilość pobrań: 1
05. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustaw regulujących warunki dostępu do wykonywania niektórych zawodów (Dz. U. poz. 1505) NaN -
pdf 2015-10-01 05. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustaw regulujących warunki dostępu do wykonywania niektórych zawodów (Dz. U. poz. 1505)
ilość pobrań: 2797
05. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustaw regulujących warunki dostępu do wykonywania niektórych zawodów (Dz. U. poz. 1505) 1,17MB zobacz
pdf 2016-04-21 06. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw
ilość pobrań: 384
06. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw 745,83KB zobacz
pdf 2011-12-28 08. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie kwalifikacji w zakresie górnictwa i ratownictwa górniczego (Dz. U. Nr 275, poz. 1628) - akt archiwalny, nieobowiązujący od 31 marca 2016 r.
ilość pobrań: 12428
08. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie kwalifikacji w zakresie górnictwa i ratownictwa górniczego (Dz. U. Nr 275, poz. 1628) - akt archiwalny, nieobowiązujący od 31 marca 2016 r. 432,22KB zobacz
pdf 2012-01-03 09. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie kwalifikacji w zakresie geologii (Dz. U. Nr 275, poz. 1629) - podstawa wydania: art. 69 ust. 1 pkt 1 i 3-5 Pgg - akt archiwalny, nieobowiązujący
ilość pobrań: 1945
09. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie kwalifikacji w zakresie geologii (Dz. U. Nr 275, poz. 1629) - podstawa wydania: art. 69 ust. 1 pkt 1 i 3-5 Pgg - akt archiwalny, nieobowiązujący 843,16KB zobacz
pdf 2011-12-29 12. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie nazw, siedzib i właściwości miejscowej okręgowych urzędów górniczych (Dz. U. Nr 282, poz. 1659) - wersja archiwalna
ilość pobrań: 795
12. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie nazw, siedzib i właściwości miejscowej okręgowych urzędów górniczych (Dz. U. Nr 282, poz. 1659) - wersja archiwalna 306,28KB zobacz
pdf 2012-01-03 12. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie wzorów druków informacji dotyczącej opłaty za wydobytą kopalinę, podziemne magazynowanie substancji oraz podziemne składowanie ... (Dz. U. Nr 282, poz. 1658) - archiwalny
ilość pobrań: 1608
12. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie wzorów druków informacji dotyczącej opłaty za wydobytą kopalinę, podziemne magazynowanie substancji oraz podziemne składowanie ... (Dz. U. Nr 282, poz. 1658) - archiwalny 518,6KB zobacz
pdf 2012-01-03 13. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie rejestru obszarów górniczych (Dz. U. Nr 286, poz. 1685) - podstawa wydania: art. 35 ust. 4 Pgg - akt archiwalny, nieobowiązujacy
ilość pobrań: 1490
13. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie rejestru obszarów górniczych (Dz. U. Nr 286, poz. 1685) - podstawa wydania: art. 35 ust. 4 Pgg - akt archiwalny, nieobowiązujacy 309,02KB zobacz
pdf 2011-12-30 14. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie określenia zlikwidowanych podziemnych zakładów górniczych (Dz. U. Nr 286, poz. 1686) - akt archiwalny od 01.01.2015 r. nieobowiązujący
ilość pobrań: 3256
14. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie określenia zlikwidowanych podziemnych zakładów górniczych (Dz. U. Nr 286, poz. 1686) - akt archiwalny od 01.01.2015 r. nieobowiązujący 305,45KB zobacz
pdf 2012-01-03 16. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie dokumentacji geologicznej złoża kopaliny(Dz. U. Nr 291, poz. 1712) - akt archiwalny, nieobowiązujący
ilość pobrań: 3984
16. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie dokumentacji geologicznej złoża kopaliny(Dz. U. Nr 291, poz. 1712) - akt archiwalny, nieobowiązujący 554,63KB zobacz
pdf 2012-01-02 17. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie dokumentacji mierniczo-geologicznej (Dz. U. Nr 291, poz. 1713) - akt archiwalny, od 24 listopada 2015 r. nieobowiązujący
ilość pobrań: 4029
17. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie dokumentacji mierniczo-geologicznej (Dz. U. Nr 291, poz. 1713) - akt archiwalny, od 24 listopada 2015 r. nieobowiązujący 470,77KB zobacz
pdf 2012-01-03 18. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inżynierskiej (Dz. U. Nr 291, poz. 1714) - akt archiwalny od 24.05.2014 r. nieobowiązujący
ilość pobrań: 1593
18. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inżynierskiej (Dz. U. Nr 291, poz. 1714) - akt archiwalny od 24.05.2014 r. nieobowiązujący 831,54KB zobacz
pdf 2015-07-14 24. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie zagrożeń naturalnych w zakładach górniczych (Dz. U. poz. 230) - wersja archiwalna (tekst pierwotny)
ilość pobrań: 2041
24. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie zagrożeń naturalnych w zakładach górniczych (Dz. U. poz. 230) - wersja archiwalna (tekst pierwotny) 847,51KB zobacz
pdf 2015-07-14 25. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 czerwca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zagrożeń naturalnych w zakładach górniczych (Dz. U. poz. 751) - tekst archiwalny
ilość pobrań: 1468
25. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 czerwca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zagrożeń naturalnych w zakładach górniczych (Dz. U. poz. 751) - tekst archiwalny 514,43KB zobacz
pdf 2015-07-14 26. Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 19 maja 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie zagrożeń naturalnych w zakładach górniczych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1129) - tekst archiwalny
ilość pobrań: 4215
26. Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 19 maja 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie zagrożeń naturalnych w zakładach górniczych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1129) - tekst archiwalny 856,42KB zobacz
pdf 2015-07-14 27. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 7 listopada 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zagrożeń naturalnych w zakładach górniczych (Dz. U. poz. 1654) - tekst archiwalny
ilość pobrań: 1741
27. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 7 listopada 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zagrożeń naturalnych w zakładach górniczych (Dz. U. poz. 1654) - tekst archiwalny 678,84KB zobacz
pdf 2014-12-08 33. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 sierpnia 2014 r. w sprawie wzorów druków informacji dotyczących opłat z zakresu przepisów Prawa geologicznego i górniczego (Dz. U. poz. 1132) - akt archiwalny
ilość pobrań: 1566
33. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 sierpnia 2014 r. w sprawie wzorów druków informacji dotyczących opłat z zakresu przepisów Prawa geologicznego i górniczego (Dz. U. poz. 1132) - akt archiwalny 865,99KB zobacz
pdf 2013-01-03 44. Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 9 sierpnia 2012 r. w sprawie stawek opłaty egzaminacyjnej oraz opłaty za wydanie świadectwa stwierdzającego kwalifikacje na rok 2013 (M. P. poz. 641)
ilość pobrań: 1317
44. Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 9 sierpnia 2012 r. w sprawie stawek opłaty egzaminacyjnej oraz opłaty za wydanie świadectwa stwierdzającego kwalifikacje na rok 2013 (M. P. poz. 641) 693,68KB zobacz
pdf 2013-01-03 45. Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 19 listopada 2012 r. w sprawie stawek opłat na rok 2013 z zakresu przepisów Prawa geologicznego i górniczego (M. P. poz. 902)
ilość pobrań: 1337
45. Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 19 listopada 2012 r. w sprawie stawek opłat na rok 2013 z zakresu przepisów Prawa geologicznego i górniczego (M. P. poz. 902) 755,68KB zobacz
pdf 2014-03-01 46. Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 7 sierpnia 2013 r. w sprawie stawek opłat na rok 2014 z zakresu przepisów Prawa geologicznego i górniczego (M. P. poz. 721)
ilość pobrań: 1750
46. Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 7 sierpnia 2013 r. w sprawie stawek opłat na rok 2014 z zakresu przepisów Prawa geologicznego i górniczego (M. P. poz. 721) 656,97KB zobacz
pdf 2014-03-01 47. Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 3 września 2013 r. w sprawie stawek opłaty egzaminacyjnej oraz opłaty za wydanie świadectwa stwierdzającego kwalifikacje na rok 2014 (M. P. poz. 760)
ilość pobrań: 1700
47. Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 3 września 2013 r. w sprawie stawek opłaty egzaminacyjnej oraz opłaty za wydanie świadectwa stwierdzającego kwalifikacje na rok 2014 (M. P. poz. 760) 499,79KB zobacz
pdf 2014-12-08 48. Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 6 sierpnia 2014 r. w sprawie stawek opłaty egzaminacyjnej oraz opłaty za wydanie świadectwa stwierdzającego kwalifikacje na rok 2015 (M. P. poz. 704)
ilość pobrań: 1478
48. Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 6 sierpnia 2014 r. w sprawie stawek opłaty egzaminacyjnej oraz opłaty za wydanie świadectwa stwierdzającego kwalifikacje na rok 2015 (M. P. poz. 704) 741,67KB zobacz
pdf 2013-07-01 5. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 czerwca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zagrożeń naturalnych w zakładach górniczych (Dz. U. poz. 751)
ilość pobrań: 3973
5. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 czerwca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zagrożeń naturalnych w zakładach górniczych (Dz. U. poz. 751) 514,43KB zobacz
pdf 2015-07-14 50. Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 8 sierpnia 2014 r. w sprawie stawek opłat na rok 2015 z zakresu przepisów Prawa geologicznego i górniczego (M. P. poz. 705)
ilość pobrań: 999
50. Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 8 sierpnia 2014 r. w sprawie stawek opłat na rok 2015 z zakresu przepisów Prawa geologicznego i górniczego (M. P. poz. 705) 774,26KB zobacz
pdf 2016-09-09 51.Rozporzadzenie Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie nazw, siedzib i właściwości miejscowej okręgowych urzędów górniczych (Dz. U. Nr 282, poz. 1659) - akt archiwalny
ilość pobrań: 645
51.Rozporzadzenie Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie nazw, siedzib i właściwości miejscowej okręgowych urzędów górniczych (Dz. U. Nr 282, poz. 1659) - akt archiwalny 306,28KB zobacz
pdf 2016-09-13 52. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 czerwca 2002 r. w sprawie zagrożeń naturalnych w zakładach górniczych (Dz. U. Nr 94, poz. 841)
ilość pobrań: 2040
52. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 czerwca 2002 r. w sprawie zagrożeń naturalnych w zakładach górniczych (Dz. U. Nr 94, poz. 841) 86,04KB zobacz
pdf 2016-09-13 52.1. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 października 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zagrożeń naturalnych w zakładach górniczych (Dz. U. Nr 181, poz. 1777)
ilość pobrań: 1221
52.1. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 października 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zagrożeń naturalnych w zakładach górniczych (Dz. U. Nr 181, poz. 1777) 66,71KB zobacz
pdf 2016-09-13 52.2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 września 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zagrożeń naturalnych w zakładach górniczych (Dz. U. Nr 219, poz. 2227)
ilość pobrań: 1253
52.2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 września 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zagrożeń naturalnych w zakładach górniczych (Dz. U. Nr 219, poz. 2227) 51,24KB zobacz
pdf 2016-09-13 53. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych (Dz. U. Nr 139, poz. 1169)
ilość pobrań: 3105
53. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych (Dz. U. Nr 139, poz. 1169) 470,76KB zobacz
pdf 2016-09-13 53.1. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 9 czerwca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bhp, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych (Dz. U. Nr 124, poz. 863)
ilość pobrań: 1766
53.1. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 9 czerwca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bhp, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych (Dz. U. Nr 124, poz. 863) 333,05KB zobacz
pdf 2016-09-13 53.2. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 25 czerwca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bhp, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych (Dz. U. Nr 126, poz. 855)
ilość pobrań: 2608
53.2. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 25 czerwca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bhp, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych (Dz. U. Nr 126, poz. 855) 317,37KB zobacz
pdf 2016-09-13 54. Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 kwietnia 2003 r. w sprawie przechowywania i używania środków strzałowych i sprzętu strzałowego w zakładach górniczych (Dz. U. Nr 72, poz. 655)
ilość pobrań: 1315
54. Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 kwietnia 2003 r. w sprawie przechowywania i używania środków strzałowych i sprzętu strzałowego w zakładach górniczych (Dz. U. Nr 72, poz. 655) 6,66MB zobacz
pdf 2014-12-08 Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 19 maja 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie zagrożeń naturalnych w zakładach górniczych (Dz. U. poz. 1129)
ilość pobrań: 1589
Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 19 maja 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie zagrożeń naturalnych w zakładach górniczych (Dz. U. poz. 1129) 856,42KB zobacz
pdf 2011-12-28 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie kwalifikacji w zakresie górnictwa i ratownictwa górniczego (Dz. U. Nr 275, poz. 1628) - strona tytułowa
ilość pobrań: 952
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie kwalifikacji w zakresie górnictwa i ratownictwa górniczego (Dz. U. Nr 275, poz. 1628) - strona tytułowa 308,56KB zobacz
pdf 2011-12-30 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie rejestru obszarów górniczych (Dz. U. Nr 286, poz. 1685) - strona tytułowa
ilość pobrań: 453
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie rejestru obszarów górniczych (Dz. U. Nr 286, poz. 1685) - strona tytułowa 314,27KB zobacz
pdf 2011-12-29 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących innych dokumentacji geologicznych (Dz. U. Nr 282, poz. 1656) - strona tytułowa
ilość pobrań: 698
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących innych dokumentacji geologicznych (Dz. U. Nr 282, poz. 1656) - strona tytułowa 314,24KB zobacz
pdf 2012-01-04 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 listopada 2011 r. w sprawie operatu ewidencyjnego oraz wzorów informacji o zmianach zasobów złoża kopaliny (Dz. U. Nr 262, poz. 1568) - strona tytułowa
ilość pobrań: 447
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 listopada 2011 r. w sprawie operatu ewidencyjnego oraz wzorów informacji o zmianach zasobów złoża kopaliny (Dz. U. Nr 262, poz. 1568) - strona tytułowa 309,5KB zobacz
pdf 2012-01-03 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie korzystania z informacji geologicznej za wynagrodzeniem (Dz. U. Nr 292, poz. 1724) - strona tytułowa
ilość pobrań: 421
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie korzystania z informacji geologicznej za wynagrodzeniem (Dz. U. Nr 292, poz. 1724) - strona tytułowa 313,51KB zobacz
pdf 2012-01-03 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących projektów robót geologicznych, w tym robót, których wykonywanie wymaga uzyskania koncesji (Dz. U. Nr 288, poz. 1696) - strona tytułowa
ilość pobrań: 654
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących projektów robót geologicznych, w tym robót, których wykonywanie wymaga uzyskania koncesji (Dz. U. Nr 288, poz. 1696) - strona tytułowa 314,37KB zobacz
pdf 2012-01-02 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie dokumentacji geologicznej złoża kopaliny(Dz. U. Nr 291, poz. 1712) - strona tytułowa
ilość pobrań: 431
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie dokumentacji geologicznej złoża kopaliny(Dz. U. Nr 291, poz. 1712) - strona tytułowa 313,54KB zobacz
pdf 2012-01-03 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie podziemnych składowisk odpadów (Dz. U. Nr 298, poz. 1771) - strona tytułowa
ilość pobrań: 614
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie podziemnych składowisk odpadów (Dz. U. Nr 298, poz. 1771) - strona tytułowa 313,4KB zobacz
pdf 2014-12-08 Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1133)
ilość pobrań: 1098
Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1133) 0,97MB zobacz
pdf 2014-02-27 Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21) – art. 221
ilość pobrań: 634
Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21) – art. 221 1,63MB zobacz
pdf 2014-03-01 Ustawa z dnia 27 września 2013 r. o zmianie ustawy – Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1238)
ilość pobrań: 862
Ustawa z dnia 27 września 2013 r. o zmianie ustawy – Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1238) 854,38KB zobacz
pdf 2014-12-08 Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 850)
ilość pobrań: 1762
Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 850) 629,81KB zobacz
pdf 2014-12-08 Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo atomowe oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 587)
ilość pobrań: 619
Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo atomowe oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 587) 833,95KB zobacz
pdf 2011-08-06 Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 163, poz. 981) - strona tytułowa
ilość pobrań: 1295
Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 163, poz. 981) - strona tytułowa 813,91KB zobacz
Kategoria: Informacje tabelaryczne [1]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
pdf 2012-06-19 Akty wykonawcze do nowej ustawy opracowywane przez Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego (stan prawny na 1 czerwca 2012 r.)
ilość pobrań: 3678
Akty wykonawcze do nowej ustawy opracowywane przez Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego (stan prawny na 1 czerwca 2012 r.) 83,09KB zobacz
Kategoria: Postępowanie mandatowe [5]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
pdf 2014-03-01 1. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 listopada 2003 r. w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 poz. 1624)
ilość pobrań: 6187
1. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 listopada 2003 r. w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 poz. 1624) 877,56KB zobacz
pdf 2016-09-12 1.1. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 kwietnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń (Dz. U. poz. 506)
ilość pobrań: 1106
1.1. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 kwietnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń (Dz. U. poz. 506) 700,06KB zobacz
pdf 2020-07-02 1.2. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń (Dz. U. poz. 1436)
ilość pobrań: 73
1.2. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń (Dz. U. poz. 1436) 100,48KB zobacz
pdf 2012-05-21 2. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 maja 2012 r. w sprawie nadania zatrudnionym w urzędach górniczych, wykonującym czynności inspekcyjno-techniczne w zakładach górniczych, uprawnień do nakładania grzywien (Dz. U. poz. 520)
ilość pobrań: 1576
2. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 maja 2012 r. w sprawie nadania zatrudnionym w urzędach górniczych, wykonującym czynności inspekcyjno-techniczne w zakładach górniczych, uprawnień do nakładania grzywien (Dz. U. poz. 520) 695,2KB zobacz
pdf 2012-05-21 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 maja 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń (Dz. U. poz. 527)
ilość pobrań: 1411
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 maja 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń (Dz. U. poz. 527) 778,56KB zobacz
Kategoria: Prezentacje na temat ustawy [7]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
pdf 2011-09-19 Podstawy prawne działalności polskiego nadzoru górniczego w nowym Prawie geologicznym i górniczym (aktualizacja prezentacji - 19 września 2011 r.)
ilość pobrań: 1687
Podstawy prawne działalności polskiego nadzoru górniczego w nowym Prawie geologicznym i górniczym (aktualizacja prezentacji - 19 września 2011 r.) 298,64KB zobacz
pdf 2011-09-19 Podstawy prawne działalności polskiego nadzoru górniczego w nowym Prawie geologicznym i górniczym (prezentacja w ramach wizyty studyjnej delegacji ukraińskiej - 5 września 2011 r.)
ilość pobrań: 3010
Podstawy prawne działalności polskiego nadzoru górniczego w nowym Prawie geologicznym i górniczym (prezentacja w ramach wizyty studyjnej delegacji ukraińskiej - 5 września 2011 r.) 298,01KB zobacz
pdf 2011-09-02 Zasadnicze rozwiązania dla górnictwa odkrywkowego w nowym Prawie geologicznym i górniczym (prezentacja ze spotkań z branżą górnictwa odkrywkowego - 31 sierpnia oraz 1 września 2011 r.)
ilość pobrań: 1614
Zasadnicze rozwiązania dla górnictwa odkrywkowego w nowym Prawie geologicznym i górniczym (prezentacja ze spotkań z branżą górnictwa odkrywkowego - 31 sierpnia oraz 1 września 2011 r.) 490,03KB zobacz
pdf 2011-08-28 Zasadnicze rozwiązania dla górnictwa otworowego w nowym Prawie geologicznym i górniczym (aktualizacja prezentacji - 26 sierpnia 2011 r.)
ilość pobrań: 2086
Zasadnicze rozwiązania dla górnictwa otworowego w nowym Prawie geologicznym i górniczym (aktualizacja prezentacji - 26 sierpnia 2011 r.) 329,72KB zobacz
pdf 2011-05-13 Zasadnicze rozwiązania dla górnictwa otworowego w nowym Prawie geologicznym i górniczym (prezentacja ze spotkania z branżą górnictwa otworowego - 12 maja 2011 r.)
ilość pobrań: 1240
Zasadnicze rozwiązania dla górnictwa otworowego w nowym Prawie geologicznym i górniczym (prezentacja ze spotkania z branżą górnictwa otworowego - 12 maja 2011 r.) 325,96KB zobacz
pdf 2011-06-28 Zasadnicze rozwiązania dla górnictwa podziemnego w nowym Prawie geologicznym i górniczym (prezentacja ze spotkania z branżą górnictwa podziemnego - 22 czerwca 2011 r.)
ilość pobrań: 1872
Zasadnicze rozwiązania dla górnictwa podziemnego w nowym Prawie geologicznym i górniczym (prezentacja ze spotkania z branżą górnictwa podziemnego - 22 czerwca 2011 r.) 342,26KB zobacz
pdf 2011-07-20 Zasadnicze rozwiązania w zakresie kwalifikacji w nowym Prawie geologicznym i górniczym (prezentacja ze spotkania z przedstawicielami uczelni wyższych - 14 lipca 2011 r.)
ilość pobrań: 2363
Zasadnicze rozwiązania w zakresie kwalifikacji w nowym Prawie geologicznym i górniczym (prezentacja ze spotkania z przedstawicielami uczelni wyższych - 14 lipca 2011 r.) 189,39KB zobacz

 

 

 

Przebieg prac nad projektem ustawy

Strona Sejmu RP (druk nr 1696)

 

 

 

do góry