godło Polski
PL EN
Strona główna/Prawo/Akty prawne/Projekty aktów normatywnych/Archiwum postępowań legislacyjnych/Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wyrobów (..)

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wyrobów dopuszczanych do stosowania w zakładach górniczych

Polecamy Państwu po załadowaniu interesującej strony zapisanie jej lokalnie na dysku twardym (opcja menu: Plik->Zapisz lub Plik->Zapisz jako...). Pozwoli to Państwu na pracę z przepisami bez połączenia z Internetem oraz wydatnie skróci czas oczekiwania na ponowne załadowanie strony. 

Wnioskodawca: Minister Środowiska Prezes Wyższego Urzędu Górniczego
Status projektu: otwarty
Wykaz prac legislacyjnych: Rada Ministrów
Numer z wykazu: RD166
Podstawa prawna: Tytuł ustawy:
ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. — Prawo geologiczne i górnicze
Jednostka redakcyjna:
art. 113 ust. 15
Projekt realizuje przepisy prawa Unii Europejskiej: dyrektywa 98/34/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 czerwca 1998 r. ustanawiająca procedurę udzielania informacji w zakresie norm i przepisów technicznych (Dz. Urz. WE L 204 z 21,07,1998, str. 37, z późn. zm. Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 20, str. 337, z późn. zm.)

 

Kategoria: Proj. rozp. RM w sprawie wyrobów dopuszczanych do stosowania w zakładach górniczych [24]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
pdf 2011-09-29 01. Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wyrobów dopuszczanych do stosowania w zakładach górniczych (wersja z dnia 12-09-2011 r.)
ilość pobrań: 1060
01. Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wyrobów dopuszczanych do stosowania w zakładach górniczych (wersja z dnia 12-09-2011 r.) 8,96MB zobacz
pdf 2012-09-13 02. Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wyrobów dopuszczanych do stosowania w zakładach górniczych (wersja z dnia 07-09-2012 r.)
ilość pobrań: 743
02. Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wyrobów dopuszczanych do stosowania w zakładach górniczych (wersja z dnia 07-09-2012 r.) 16,15MB zobacz
pdf 2015-09-30 03. Projekt rozporządzenia RM w sprawie wyrobów dopuszczanych do stosowania w zakładach górniczych (wersja z dnia 18-09-2015 r.)
ilość pobrań: 2860
03. Projekt rozporządzenia RM w sprawie wyrobów dopuszczanych do stosowania w zakładach górniczych (wersja z dnia 18-09-2015 r.) 4,66MB zobacz
pdf 2012-11-22 Decyzja o zamieszczeniu projektu w Wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów
ilość pobrań: 489
Decyzja o zamieszczeniu projektu w Wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów 474,92KB zobacz
pdf 2013-01-18 Opinie partnerów społecznych oraz innych podmiotów - skan
ilość pobrań: 761
Opinie partnerów społecznych oraz innych podmiotów - skan 4,16MB zobacz
pdf 2012-05-24 Opinie partnerów społecznych oraz innych podmiotów - skan (bez uwag)
ilość pobrań: 206
Opinie partnerów społecznych oraz innych podmiotów - skan (bez uwag) 119,46KB zobacz
pdf 2012-05-24 Opinie partnerów społecznych oraz innych podmiotów - skan (z uwagami)
ilość pobrań: 1142
Opinie partnerów społecznych oraz innych podmiotów - skan (z uwagami) 13,69MB zobacz
pdf 2015-09-30 Opinie partnerów społecznych oraz innych podmiotów - skan 2
ilość pobrań: 55
Opinie partnerów społecznych oraz innych podmiotów - skan 2 0,95MB zobacz
pdf 2015-09-30 Pisma z uwagami w ramach uzgodnień
ilość pobrań: 65
Pisma z uwagami w ramach uzgodnień 2,86MB zobacz
pdf 2012-11-22 Pismo do partnerów społecznych oraz innych podmiotów (konsultacje społeczne)
ilość pobrań: 385
Pismo do partnerów społecznych oraz innych podmiotów (konsultacje społeczne) 1,08MB zobacz
pdf 2012-11-22 Pismo kierujące projekt do Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego
ilość pobrań: 283
Pismo kierujące projekt do Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego 478,81KB zobacz
pdf 2012-11-26 Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wyrobów dopuszczanych do stosowania w zakładach górniczych (wersja elektroniczna *.pdf z dnia 2 października 2012 r.)
ilość pobrań: 643
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wyrobów dopuszczanych do stosowania w zakładach górniczych (wersja elektroniczna *.pdf z dnia 2 października 2012 r.) 546,8KB zobacz
pdf 2012-09-13 Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wyrobów dopuszczanych do stosowania w zakładach górniczych (wersja elektroniczna *.pdf z dnia 7 września 2012 r.)
ilość pobrań: 2467
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wyrobów dopuszczanych do stosowania w zakładach górniczych (wersja elektroniczna *.pdf z dnia 7 września 2012 r.) 528,81KB zobacz
rtf 2012-11-23 Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wyrobów dopuszczanych do stosowania w zakładach górniczych (wersja elektroniczna *.rtf z dnia 7 września 2012 r.)
ilość pobrań: 522
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wyrobów dopuszczanych do stosowania w zakładach górniczych (wersja elektroniczna *.rtf z dnia 7 września 2012 r.) 3,79MB -
pdf 2012-11-22 Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wyrobów dopuszczanych do stosowania w zakładach górniczych (wersja z dnia 2 października 2012 r. - skan)
ilość pobrań: 315
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wyrobów dopuszczanych do stosowania w zakładach górniczych (wersja z dnia 2 października 2012 r. - skan) 8,18MB zobacz
rtf 2011-09-23 projekt rozporządzenia RM w sprawie wyrobów dopuszczanych do stosowania w zakładach górniczych (12.09.2011)
ilość pobrań: 1368
projekt rozporządzenia RM w sprawie wyrobów dopuszczanych do stosowania w zakładach górniczych (12.09.2011) 5,19MB -
pdf 2011-09-23 projekt rozporządzenia RM w sprawie wyrobów dopuszczanych do stosowania w zakładach górniczych (12.09.2011)
ilość pobrań: 429
projekt rozporządzenia RM w sprawie wyrobów dopuszczanych do stosowania w zakładach górniczych (12.09.2011) 555,4KB zobacz
rtf 2015-09-30 projekt rozporządzenia RM w sprawie wyrobów dopuszczanych do stosowania w zakładach górniczych (18.09.2015) - wersja edytowalna
ilość pobrań: 22
projekt rozporządzenia RM w sprawie wyrobów dopuszczanych do stosowania w zakładach górniczych (18.09.2015) - wersja edytowalna 3,71MB -
pdf 2011-09-23 projekt rozporządzenia RM w sprawie wyrobów dopuszczanych do stosowania w zakładach górniczych (konsultacje społeczne)
ilość pobrań: 409
projekt rozporządzenia RM w sprawie wyrobów dopuszczanych do stosowania w zakładach górniczych (konsultacje społeczne) 1,71MB zobacz
pdf 2011-09-23 projekt rozporządzenia RM w sprawie wyrobów dopuszczanych do stosowania w zakładach górniczych (pismo dot. OSR)
ilość pobrań: 343
projekt rozporządzenia RM w sprawie wyrobów dopuszczanych do stosowania w zakładach górniczych (pismo dot. OSR) 429,39KB zobacz
pdf 2012-09-13 Wniosek o stanowisko dotyczące Oceny Skutków Regulacji
ilość pobrań: 231
Wniosek o stanowisko dotyczące Oceny Skutków Regulacji 526,83KB zobacz
pdf 2012-11-22 Wniosek o uzupełnienie przedłożonej Oceny Skutków Regulacji
ilość pobrań: 212
Wniosek o uzupełnienie przedłożonej Oceny Skutków Regulacji 470,59KB zobacz
pdf 2012-09-13 Wniosek o zgodę na dalsze prace legislacyjne oraz zamieszczenie projektu w Wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów
ilość pobrań: 297
Wniosek o zgodę na dalsze prace legislacyjne oraz zamieszczenie projektu w Wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów 534,66KB zobacz
pdf 2012-11-22 Zestawienie opinii partnerów społecznych oraz innych podmiotów
ilość pobrań: 181
Zestawienie opinii partnerów społecznych oraz innych podmiotów 11,83MB zobacz

 

Wszelkie dokumenty związane z procesem legislacyjnym projektu
są udostępnione na stronach internetowych

Rządowego Procesu Legislacyjnego

 

link do RPL

 

do góry